Search magnifying glass

69 resultater for "lotteritilsynet"

– En gledens dag for hele det frivillige Norge sier generalsekretær i Det Norske Misjonsselskap, Helge S. Gaard.

At kristne organisasjoner måtte rasle med sablene for å få fortsette med smålotterier til inntekt for arbeid i utlandet, burde ha vært unødvendig.

Lotteritilsynet har tatt en u-sving og godkjent Normisjon region Vestfold og Buskerud som lotteriverdig.

Misjon regnes ikke som humanitær virksomhet etter lotteriloven, mener Lotteritilsynet. Normisjon region Vestfold og Buskerud får derfor ikke avholde store lotterier. – Vitner om lite kunnskap om kristne organisasjoner, mener regionleder.

Lotteritilsynet mener Det Norske Misjonsselskap (NMS) bruker regelverket for smålotteri feil, og vil slå ned på det om ikke praksisen endres. Lotteritilsynet kan gjøre det umulig å avholde misjonsmesser, advarer NMS.

Vil Lotteritilsynet frata frivillige små grupper muligheten til å bidra til misjons- og hjelpearbeid?

Lokale misjonslotterier står i fare for nedleggelse som følge av Lotteritilsynets regeltolkning. Nå går fem kristne organisasjoner sammen om å finne en løsning.

– I sin ytterste konsekvens kan vi risikere at lovforslaget begrenser vår virksomhet dersom det blir en realitet, sier Helge S. Gaard, generalsekretær i Det Norske Misjonsselskap.

KrF sørger for at kristne organisasjoner som arrangerer basarer kan senke skuldrene. Ny lov om pengespill trygger misjonslotteriene.

Annonse
Annonse

Mer fra: