Kirke

Sjømannskirken kan tape millioner

UAVKLART ØKONOMI: Kulturdepartementet har snudd i saken om nekting av momskompensasjon for frivillige organisasjoner tilknyttet Den norske kirke. Men Sjømannskirken har tapt 8-10 millioner kroner de to siste årene.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

For to år siden ble frivillige organisasjoner med tilknytninger til Den norske kirke fratatt muligheten til å få momskompensasjon. «Nå har Kulturdepartementet snudd», skrev Vårt Land 6. januar.

KA - Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter har lenge bekymret seg for at frivillige organisasjoner ikke vil samarbeide med Den norske kirke - fordi det i mange tilfeller ville gjøre slutt på momsrefusjonen - og slå negativt ut både for organisasjonene og kirken.

---

Momskompensasjon

Frivillige organisasjoner tilknyttet Den norske kirke ble fratatt muligheten til å få momskompensasjon.

Nå har Kulturdepartementet gitt nye signaler - Sjømannskirken regner nå med at de vil få momsrefusjon fra og med 2021.

Sjømannskirken ser nå på muligheten for å få kompensert momsen også for 2019 og 2020.

---

– Det er veldig gode nyheter at Kulturdepartementet nå har snudd, sa Øystein Dahle, direktør for avdeling for sektorpolitikk og styring i KA.

Sjømannskirken tilbake i refusjonsordningen

Økonomisjef i Sjømannskirken, Hein Kvalheim, gleder seg også - men mer betinget.

– De nye føringene fra departementet vil forhåpentligvis gjøre at vi kommer inn under ordningen igjen, fra og med 2021. Men vi har mistet 8-10 millioner kroner de to siste årene, nå ser våre advokater på hva vi kan få gjort med det, forteller han.

Sjømannskirken har klaget på praksisen de to siste årene, som har stengt dem ute fra ordningen i to år. Senest i januar i år fikk de avslag på klagen for 2019, som ble behandlet av klagenemnden i Lotteritilsynet - som er klageinstans under Kulturdepartementet.

– Jeg tror den klagen kunne fått et positivt utfall, om departementets nye føringer hadde vært på plass da. Men så skjedde ikke, og vi risikerer nå å tape opp mot 10 millioner kroner når vi ikke mottar refusjon for 2018 og 2019, sier Kvalheim.

Usikkerheten rundt korona-situasjonen gjør budsjettering til en meget krevende øvelse

—  Økonomisjef i Sjømannskirken, Hein Kvalheim

Underskudd i 2019

10 millioner kroner er en stor sum, og belaster Sjømannskirkens økonomi sammen med inntektstap på flere millioner grunnet korona-situasjonen.

Sjømannskirken hadde et underskudd på 10 millioner kroner i 2019 alene, og om de skulle vinne frem med et krav om etterskuddsrefusjon for de to siste årene, vil det lette den økonomiske situasjonen betydelig.

– Vi er veldig glade for ekstratilskuddet på 16 millioner kroner som vi fikk i vår. Men vi kan gå mot et nytt tapsår nå, selv om utgiftene også har gått litt ned. All usikkerheten rundt korona-situasjonen gjør budsjettering til en meget krevende øvelse, forteller Kvalheim.


Lars O. Flydal

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke