Nyheter

Stiftelsestilsynet bekrefter: Har også fått «informasjon» om Født Fri

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal ha mottatt lignende informasjon som IMDi om den Shabana Rehman-ledede stiftelsen Født Fri.

Vårt Land meldte i går at Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) forrige uke mottok et varsel som fem tidligere medarbeidere i Født Fri har skrevet under på.

Vårt Land har fått tilgang til varselet, hvor de tidligere engasjerte ber om at IMDi ser på flere ulike forhold i og rundt stiftelsen Født Fri, som de mener er kritikkverdige. Vårt Land er kjent med at de samme varslerne står bak brevet som nå er sendt til Stiftelsestilsynet.

Mandag skrev stiftelsens daglige leder Shabana Rehman i en sms til Vårt Land at de er glade for at IMDi skal granske disse forholdene, slik at de faktiske forholdene rundt anklager som hun skriver har versert om stiftelsen nå kommer frem.

Tilsynet: – Kan ikke gå inn i informasjonen

Lotteri- og stiftelsestilsynet bekrefter overfor Vårt Land at de har mottatt informasjon om stiftelsen Født Fri.

– Generelt kan vi i liten grad kommentere informasjonen vi har mottatt, av hensyn til dem som sender denne til oss. Ofte har disse behov for anonymitet, sier Karsten Karlsen Sunde, seniorrådgiver i tilsynet.

– Vi er varsomme med å kommentere saker der vi ikke ennå kjenner fakta fullt ut. Vi kan ikke gå inn på hva slags informasjon vi har mottatt, og hvordan vi har mottatt den, sier han.

Når tilsynet mottar informasjon om stiftelser, gjør de en helhetsvurdering når de tar stilling til om de skal kontrollere en enkeltstiftelse.

– Tilsynet jobber også på andre måter for å nå målet om at stiftelser forvaltes forsvarlig. På nettsidene våre har vi temaer og veiledning for å styrke internkontrollen i stiftelsene selv, forteller Karlsen Sunde.

LES OGSÅ: «Presten sa til meg at Gud har en plan med alt. Jeg mistet troen etter Utøya»

Dette kan undersøkelser føre til

Som det kommer frem av daglig leders sms til Vårt Land, tror Født Fri at sannheten om anklagene viser seg etter de kommende undersøkelsene.

Når IMDi gjennomgår organisasjoner de gir tilskudd til, ser de på om pengene brukes i tråd med målet for tilskuddsordningen. De forutsetter god økonomistyring, og at organisasjonene arbeider innenfor norsk lov og rettspraksis, som Arbeidsmiljøloven og Personopplysningsloven.

I tilskuddsbrev til organisasjoner opplyser IMDi at dersom disse kravene ikke blir møtt, kan de innføre strengere rapporteringskrav eller kreve at tilskuddet betales tilbake.

Siden Født Fris oppstart høsten 2017 har stiftelsen hatt som oppdrag å jobbe med temaet negativ sosial kontroll. De «skal arbeide for felles likestillingsmål på tvers av kjønn, tro og etnisitet», beskriver stiftelsen selv.

LES MER:

Når Britt slutter, vil soknerådslederen heller ansette en mann som prest

Adoptivbarnet skulle vært hjemme i februar. Seks måneder senere er mor og sønn fortsatt koronafaste

Suksessforfatter Zeshan Shakars nye bok er full av spenst og snert, mener Vårt Lands anmelder

---

Født fri

  • Opprettet november 2017, og stiftet mars 2018.
  • Har mottatt til sammen 17 millioner kroner over statsbudsjettet.
  • Tildelingene har vært på hhv. fem, fem og seks millioner i 2018, 2019 og 2020.
  • Har i dag tre ansatte. Daglig leder er Shabana Rehman.
  • Ifølge vedtektene skal stiftelsen jobbe for individets frihet, og mot skamvold og negativ sosial kontroll.

---

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Ruth Einervoll Nilsen

Ruth Einervoll Nilsen

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter