Religion

Frykter nytt lovforslag kan begrense misjonslotterier

– I sin ytterste konsekvens kan vi risikere at lovforslaget begrenser vår virksomhet dersom det blir en realitet, sier Helge S. Gaard, generalsekretær i Det Norske Misjonsselskap.

Flere kristne organisasjoner mener avgjørende presiseringer må inn i forslag til ny lov om pengespill. Hvis ikke kan det gå hardt ut over lokale basarer og messer.

– I sin ytterste konsekvens kan vi risikere at lovforslaget begrenser vår virksomhet dersom det blir en realitet, sier Helge S. Gaard, generalsekretær i Det Norske Misjonsselskap (NMS).

Forrige uke gikk fristen ut for høringsrunden til forslag til ny pengespillov. I sitt høringssvar har NMS merknader til paragraf 23. Der foreslås det at man ikke trenger å innhente tillatelse for å tilby pengespill med en årlig omsetning under 200.000 kroner «når inntektene går til ikke-fortjenestebaserte formål».

For organisasjoner med mange lokallag tilknyttet en større organisasjon, vil tolkningen av dette punktet være svært viktig, påpeker NMS i høringssvaret sitt.

– Det er viktig for oss at det presiseres at en grense på 200.000 kroner betyr per lokale forening og ikke organisasjonen som helhet. Dersom beløpet gjelder hele organisasjonen, vil beløpsgrensen fort nås. Det vil svekke oss noe voldsomt, sier Gaard.

Ble problematisert i vår

Som Vårt Land har omtalt, og som NMS påpeker i sitt høringssvar, hadde organisasjonen i vår en sak der dette var problematisert fra Lotteritilsynets side. «Lotteritilsynets utgangspunkt var at smålotterier under samme organisasjon ble sett på samlet, men denne tolkningen ble senere trukket tilbake slik at hvert lokallag fikk aksept for å arrangere smålotteri. Det er vesentlig for mange organisasjoner at dette aspektet bringes inn i tolkning også av ny lov», skriver NMS.

Et annet lovforslag som kan bli en brems for misjonslotteriene, er at de nevnte pengespillene bare kan ha «et lokalt eller regionalt omfang». NMS påpeker i sitt høringssvar at det må avklares hva dette innebærer: Betyr det at lotteriene må arrangeres lokalt? Eller innebærer dette også at inntekten fra lotteriet må anvendes lokalt?

«Det første er uproblematisk, men det andre vil være svært begrensende, da formålet mange messer og basarer samler inn til, er for eksempel humanitære prosjekter gjennom hovedorganisasjon via samarbeidspartnere i land verden over», skriver de.

Gaard påpeker at han er i tvil om loven om pengespill egentlig omfatter basarer og misjonsmesser, da dette ikke er pengespill i ordets rette forstand.

– Men vi har sendt inn høringssvar for å være føre var, sier han.

Digitale basarer kan bli forbudt

Norme og Digni deler NMS sin bekymring i et felles høringssvar. De representerer henholdsvis 42 og 20 misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn.

– Det er viktig for oss at sammenhengen mellom det lokale, nasjonale og internasjonale blir forstått og anerkjent. Lokale grupper av misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn samler ikke bare inn penger utelukkende til seg selv og begrensede lokale formål. De er betydelige grasrotinitiativ som sammen med andre lokale grupper koordinerer sin innsats med sikte på global nestekjærlighet, sier Hans-Aage Gravaas, daglig leder i Norme.

I likhet med NMS peker de også på et annet lovforslag som de mener er uheldig: De nevnte pengespillene kan ikke tilbys gjennom elektroniske plattformer. Elektroniske løsninger er imidlertid viktig når «mye av virksomhetene til våre frivillige trosbaserte organisasjoner er rammet av Covid-19», innvender de to organisasjonene.

«Å kunne tilby for eksempel digitale baser eller julemesser er en viktig mulighet når smittevernhensyn tilsier at den tradisjonelle virksomheten må avlyses. Våre organisasjoner er avhengige av inntekter gjennom givere, basarer og messer. Vi har forståelse for at intensjonen er å hindre svindel og misbruk på nett, men vårt forslag er at denne formuleringen tas ut eller erstattes med en formulering som tydeliggjør at denne type tradisjonelle pengespill vil være lovlig», skriver de i høringssvaret.

LES MER:

Kristne organisasjoner mobiliserer mot lotteri-nekt

NMS-general: Vil Lotteritilsynet frata frivillige små grupper muligheten til å bidra til misjons- og hjelpearbeid?

Lotteritilsynet snur – misjonslotterier får avholdes som før

---

Ny lov om pengespill

  • Kulturdepartementet har siden juni hatt forslag til ny lov om pengespill på høring.
  • Loven erstatter gjeldende lover for pengespill: lotteriloven, pengespilloven og totalisatorloven.
  • Lovforslaget innebærer en oppdatering og samling av disse tre lovene, men introduserer også nye bestemmelser.
  • Høringsfristen gikk ut 29. september.
  • Kilde: regjeringen.no

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion