Julie Midtgarden Reme

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet (H)

I et innlegg i Vårt Land 8. januar frykter tidligere lokalpolitiker Leif Hovde (KrF) for sangens plass i skolen. Fordi sangen, ifølge Hovde, ikke lenger står nevnt med navn i lærerplanene, trekker han slutningen at elever ikke lenger skal synge.

En myte

Heldigvis er det feil. Sangen har i alle år hatt en naturlig plass i skolen. Det vil den fortsatt ha, også med de nye lærerplanene. Myten om at sangen nå forsvinner har dukket opp med gjentatte mellomrom de siste åra, men har ingen gjenklang i virkeligheten. Sangen er en selvsagt del av musikkfaget, og den står nevnt i lærerplanen både her og i norskfaget.

De nye lærerplanene er ikke lange pensumlister der vi ramser opp alt vi vil at elevene skal innom. Det bør de heller ikke være. I arbeidet med fornyelsen fikk vi over 20.000 innspill. Mange temaer ble foreslått tatt inn. En naturlig – og ønsket – konsekvens av lærerplanfornyelsen er at ikke alles hjertesaker står nevnt.

LES OGSÅ: Ønsker mer sang på læreplanen: – Det burde synges hver dag

Lærerne bestemmer

Alternativet er nemlig både enklere og bedre: Vi setter målene for hva elevene skal lære, og lærerne har ansvar for innholdet og metodene de bruker i undervisningen. Hvis en engelsk- eller samfunnsfaglærer mener sang kan gi elever viktig, lærerik og morsom innsikt i fagene de underviser i, står de fritt til å benytte seg av den.

Manglende oppføring i lærerplanen betyr derfor ikke at en aktivitet eller et tema forsvinner. Det betyr heller ikke at den nærmest forbys, slik Hovdes innlegg kan gi inntrykk av. Den viktigste konsekvensen av fornyelsen av lærerplanene er at vi reduserer de tidligere svært omfangsrike lærerplanene til håndterlige og fungerende størrelser.

Kulturarv

Men selv om Hovde tar feil i sak, deler jeg omsorgen for sangen i skolen. Den utgjør en del av vår felles kulturarv, og lever med - og i - oss hele livet. Dette har jeg tillit til at norske lærere vil forvalte på en god måte. Norske elever vil fortsatt synge på skolen i årene som kommer.

LES OGSÅ:

Reagerer på ny læreplan i KRLE: – Alvorlig brudd på norsk skolehistorie

Sangboken som samlet nasjonen: Sangen stilner i skolen.­ En syngende motbevegelse reiser seg