Geirmund Lykke

KrFs opplever nytt bråk om stortingsmanns vigsel.