Abonnementsvilkår

Vilkår for abonnement og bruk av Vårt Lands tjenester

1 INNLEDNING

Disse vilkårene regulerer bruk av Vårt Lands tjenester som bruker ConnectID og abonnement på Vårt Land. Mer om Vårt Land, våre abonnementsalternativer og andre tjenester finner du på våre nettsider.

Fra tid til annen vil vi oppdatere disse vilkårene. Ved større endringer vil vi informere deg direkte om oppdateringen gjennom en epost til den epostadressen du har oppgitt ved registrering.

Disse vilkårene suppleres av vilkårene for bruk av innloggings- og betalingstjenesten ConnectID (som leveres av selskapet MediaConnect AS). Vi oppfordrer deg til å lese vilkårene i sin helhet, blant annet for å forstå hvordan dine personopplysninger behandles av Vårt Land og ConnectID.

2 BESTILLING OG BETALING

Dersom du allerede har opprettet en ConnectID-bruker, bruker du samme innloggingsinformasjon ved kjøp av abonnement fra Vårt Land.

Tilgang til digitale tjenester aktiveres normalt ved bestilling. Ved manglende betaling vil abonnementet stoppes og restnota beregnes til ordinær pris for perioden abonnementet har vært aktivt. Vårt Land belaster fakturagebyr ved utsendelse av faktura. Ved bruk av AvtaleGiro, elektronisk faktura (eFaktura) eller kredittkort belastet ikke fakturagebyr.Abonnement på Vårt Lands digitale tjenester er til personlig bruk. Aldersgrensen for å bestille abonnement fra Vårt Land er 18 år.

Du kan inngå avtale om abonnement for ulike abonnementsperioder. Gjeldende alternativer og priser finner du på våre nettsider. Nye priser og produktendringer kunngjøres i Vårt Land og på våre nettsider senest 14 dager før iverksettelse. Nye priser gjøres gjeldende også for abonnement som før prisendringen er forskuddsbetalt etter tidligere pris.

Abonnementet løper til det sies opp. Manglende betaling blir ikke sett på som en oppsigelse. Ved manglende betaling påløper et purregebyr. Ved manglende betaling vil abonnementet stoppes og restnota beregnes til ordinær pris for perioden abonnementet har vært aktivt.

Det er gratis å omadressere avisen i Norge. Ved omadressering til utlandet påløper det ekstra kostnader og Vårt Land garaterer ikke for forsendelsen av avisen, og du må selv dekke tapet av uteblitt avis.

Det er mulig å stoppe leveringen av papiravisen i perioden, og da heller få tilgang til e-avisen. Abonnementet løper da videre som vanlig.

Det gis ikke momsrefusjon for kjøp og bruk av digitale tjenester fra utlandet og Svalbard.

Klarna og Vipps er våre betalingsleverandører.

Du kan se Klarna AB sine vilkår her: https://www.klarna.com/no/vilkar/

Vipps sine vilkår finner du her: https://www.vipps.no/vilkar/

3 STUDENTABONNEMENT

Studentabonnement er forbeholdt studenter under utdanning ved folkehøyskoler, høyskoler og universitet. Leveringsadressen på studentabonnementet må være lik adressen der studenten bor/oppholder seg under studiet.

Kopi av gyldig studentbevis og betalt semesteravgift må vises ved oppstart av abonnementet, og deretter hver høst innen 1. oktober. Dersom det ikke blir framlagt gyldig dokumentasjon innen fristene vil abonnementet bli endret til fullprisabonnement.

Etter endte studier kan nyutdannede be om en overgangspris, der studenten gis 25 % rabatt det første halvåret.

4 VARIGHET OG OPPSIGELSE

Ditt abonnement fornyes automatisk med den abonnementsperioden du har valgt inntil du eventuelt sier opp abonnementet. Oppsigelse må gjøres med minst syv dagers varsel, og vil gjelde fra neste betalingstermin. Dersom oppsigelsen gjelder et abonnement med papiravis inkludert og det er ønskelig at leveringen stoppes før inneværende periode utløper, kan abonnementet gjøres om til å inneholde kun digitalt resten av perioden det er betalt for. Manglende betaling ansees ikke som oppsigelse.

Det er normalt ikke avislevering på offentlige helligdager.

5 ANGRERETT

Enkelte av Vårt Lands tjenester er underlagt angrerett, mens andre ikke er det. Du har i så fall rett til å gå fra avtalen ved å gi Vårt Land melding om dette innen 14 dager fra bekreftelsen på bestilling har kommet frem til deg. Tjenesten, for eksempel et abonnement, kan gjøres tilgjengelig for deg i perioden hvor angreretten kan gjøres gjeldende. Du plikter da å betale for den perioden du har hatt tilgang til tjenesten.

6 RETTIGHETER

Alle rettigheter til tjenester og innhold fra Vårt Land tilhører Vårt Land. Det er ikke tillatt å kopiere, distribuere eller på annen måte mangfoldiggjøre slikt innhold uten etter avtale med Vårt Land.

7 ANSVAR VED NEDETID ELLER TEKNISKE PROBLEMER

Vårt Lands digitale tjenester kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av vedlikehold eller av andre grunner. Vårt Land vil i den grad det er praktisk bestrebe seg på å gi brukerne informasjon om begrensninger i tilgjengeligheten.

Om avisleveringen uteblir som følge av streik, lockout eller andre leveringsproblemer utenfor vår kontroll (force majeure), vil vårt erstatningsansvar begrenses oppad til det du har betalt for tilsvarende tidsrom. Ved uteblitt eller vesentlig forsinket avis, vil Vårt Land godskrive deg det som er betalt for avisen i tilsvarende tidsrom forutsatt at du snarest melder fra om uteblivelser til Vårt Land. Som vesentlig forsinket avis anses avis levert 3 timer senere enn Vårt Land målsetting for levering. Ved uteblitt avis kan du også velge å få ettersendt avisen dagen etter, avisen vil da ikke bli godskrevet.

Kjøp av løssalgsavis som følge av uteblitt eller vesentlig forsinket avis refunderes ikke av Vårt Land.

Vårt Land er uansett ikke under noen omstendighet ansvarlig for eventuelle konsekvenser eller tap som følge av at produktene og tjenestene ikke kan benyttes som forutsatt.

Vi gjør vårt ypperste for å levere i henhold til avtalen vi har gjort med deg som abonnent. Skulle det allikevel oppstå noe du ønsker å klage på så er du velkommen til å henvende deg til oss på telefon 22 310 350 eller e-post kundeservice@mediaconnect.no.

8 BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Ved å akseptere disse brukervilkårene samtykker du til at Vårt Land AS kan behandle dine personopplysninger i tråd med følgende retningslinjer og vår personvernpolicy (se våre nettsider).

Informasjon som lagres:

Vårt Land lagrer og bruker opplysninger om navn, fødselsdato, e-post, adresse og telefonnummer, samt opplysninger om eventuell annen regningsbetaler. I tillegg lagres informasjon om bruk av tjenestene, herunder hvilke tjenester du bestiller, hvilke nettsider som besøkes, informasjon om posisjon (geolokasjon) og teknisk informasjon om din enhet og internett-tilkobling.

Vårt Land kan velge å sammenstille trafikkdata som er tilgjengelige ved hjelp av cookies og andre teknologier (for eksempel Local shared objects, pixel tags og Web beacons) med informasjon fra brukerprofilen.

Formålet med lagringen:

Opplysningene brukes av Vårt Land for å gjennomføre avtalen med deg og til å forbedre og videreutvikle tjenestene. Vi behandler også personopplysninger for å få større kunnskap om brukerne våre, slik at vi kan gi deg tjenester, anbefalinger, innhold og markedsføring tilpasset ditt bruksmønster. I tillegg vil opplysningene kunne bli brukt til analyse for å forstå markedstrendene og for å begrense misbruk av tjenestene.

Utlevering til tredjeparter:

Opplysningene kan utleveres til andre selskaper innen mentor Medier-konsernet til bruk for samme formål som de ble innsamlet for. Se for øvrig del I og II av avtalen ovenfor. Opplysningene kan videre utleveres til tredjepart i den grad det er nødvendig for at Vårt Land skal kunne gjennomføre avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfeller.

Innsyn, retting og sletting:

Du har rett til innsyn i de opplysninger som Vårt Land har registrert om deg. Vi ber deg ta kontakt med oss for å rette opplysninger som skulle vise seg ikke å være korrekte. Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, men du kan når som helst kreve at opplysningene slettes, med mindre opplysningene er nødvendige for å gjennomføre avtaleforholdet mellom deg og Vårt Land.

Vårt Lander behandlingsansvarlig for de personopplysninger som behandles gjennom Vårt Land.

Dersom du har spørsmål eller om Vårt Land har registrert opplysninger om deg som ikke er korrekte, kan du kontakte oss på epost eller ringe oss på tlf nr 22 310 350.

Forholdet til ConnectID:

Vårt Land benytter Connect ID for å lage brukerkonto hos Vårt Land. Alle abonnenter må opprette en brukerkonto for å benytte digitale produkter og for å benytte våre nettsider for å gjøre endringer på abonnementet. Brukernavn og passord skal ikke distribueres til andre. Connect ID er Mediaconnects innloggings- og betalingssystem. I tillegg til innloggings- og betalingsfunksjonalitet håndterer og bearbeider Connect ID personopplysninger om Mentor Mediers kunder på tvers av Mentor Mediers ulike tjenester. Mer om Connect ID og brukervilkårene for Connect ID (herunder behandling av personopplysninger i Connect ID) finner du på deres nettsider.

Forholdet til iTunes:

Ved kjøp av Vårt Lands digitale tjenester gjennom Apples iTunes App Store gjelder Apples brukervilkår for registrering og kjøp. Slike kjøp vil ikke bli registrert hos Vårt Land, og abonnementene og tjenestene administreres i din iTunes-konto og ikke på Vårt Lands nettsider.

9 SAMTYKKE TIL MARKEDSFØRING

Vårt Land anser ditt kundeforhold for å være aktivit så lenge du benytter deg av Vårt Lands tjenester og/eller er registrert som bruker hos Vårt Land. Vårt Land vil da kunne sende deg markedsføring i form av e-post, sms eller direkte kontakt via telefon. Slik markedsføring kan også inneholde tilbud og informasjon fra tredjepart. Dersom du ikke ønsker å motta markedsføring fra Vårt Land kan du gi beskjed til oss om dette på telefon 22 310 350.