I debatten om spillefilmen Disco har frykten for maktmisbruk i kristne sammenhenger blitt hyppig diskutert. Regissør Jorunn Myklebust Syversen har ønsket å rette søkelyset mot sosial kontroll i religiøse miljøer, og sa til Vårt Land at hun ville undersøke når menighetenes strukturer blir usunne.