Kultur

Kirkemusiker vant i retten – nå vurderer menigheten å si ham opp

ARBEIDSLIV: Bare uker etter at Høyesterett stilte seg bak musiker Harald Bakkeby Moe, vurderer Tromsøysund sokn å avslutte arbeidsforholdet.

Da Høyesterett 1. mars avviste hovedspørsmålet i Tromsøysund sokn sin anke i saken mot sanger Harald Bakkeby Moe, latet det til at punktum var satt i en lang og tidvis amper arbeidskonflikt. Bakkeby Moe hadde rett på fast ansettelse i soknet og 100.000 kroner i erstatning, fastslo lagmannsretten.

Hovedpersonen selv var både letta og glad. Han var innstilt på å legge år med både pandemi og konflikt bak seg for godt, og klar for å opptre i Ishavskatedralen igjen.

Men Tromsøysund sokn har kanskje andre planer.

Onsdag denne uken hadde de nemlig kalt inn Bakkeby Moe til et drøftingsmøte med henvisning til kapittel 15 i arbeidsmiljøloven: «Opphør av arbeidsforhold». Det var avisa Nordlys som først omtalte saken.

Oddgeir Stenersen, daglig leder i Tromsøysund sokn, utdyper til Vårt Land at menighetsrådet ennå ikke har tatt stilling til konsekvensene av dommen, men at nedleggelse av Midnattskonsertene er ett mulig utfall. I så fall har neppe Bakkeby Moe, som Hålogaland lagmannsrett altså har slått fast at har rett på fast ansettelse i 63 prosent stilling, noen jobb å gå til.

– Harald er ansatt som musiker under konsert-konseptet Midnattskonsertene. Det er det alle de tolv musikerne har jobbet med. Hvis dét faller bort, har vi ikke noe alternativ. Vi kan ikke sette Harald til å være guide oppi kirka. Jeg liker ikke å si det, men vi må også tenke økonomi selv om vi er en kirke, sier Stenersen.

---

Dette er saken

---

Et spørsmål om penger

Ifølge daglig leder i soknet er riktignok videreføring av konsertserien et vel så reelt alternativ.

– Men siden det kan slå begge veier, var jeg pliktig å gjennomføre et drøftingsmøte, forklarer Stenersen.

Midnattskonsertene har vært en innbringende affære for Tromsøysund sokn. Mellom 2017 og 2019 ga konsertene soknet inntekter på 28 millioner kroner, og et årlig overskudd på rundt 5 millioner. I april i fjor skrev Vårt Land at de forsøkte å gjenoppta konsertserien. «Vi undersøker mulighetene. Dette til beste for arrangør, musikere og publikum fra Hurtigruten», uttalte daværende menighetsrådsleder Kåre-Bjørn Kongsnes.

Hvorfor vurderer de å avvikle det som var en stor suksess? Ifølge Oddgeir Stenersen nytter det ikke å sammenligne suksess-årene før pandemien med 2023. Han viser til nettopp dommen som gir Harald Bakkeby Moe krav på jobb. Han har fått 100.000 kroner i oppreisning, samt over 25.000 kroner i etterbetaling av lønn.

I tillegg må sokne betale over 950.000 kroner i saksomkostninger. Dette er summer soknet må betale uavhengig av om konsertene videreføres eller ikke.

– Dommen sier at Harald er ansatt i 63 prosents stilling. Det betyr en vesentlig økning bare på lønnssiden. Og siden dette er et pilotprosjekt for elleve andre musikere, legger vi til grunn at de kan ha rett på det samme når vi regner på dette. Med dommen som foreligger vil det si 8,5 årsverk med musikere fordelt på de elleve. Dette er godt kvalifiserte personer med mange års erfaring – det gjenspeiler seg i lønnsnivået, sier Stenersen og trekker samtidig frem utgifter til blant annet kontorlokaler og øvingsrom.

– Da er ikke vanskelig å se at dette vil bli langt høyere utgifter enn i dag.

Jeg liker ikke å si det, men vi må også tenke økonomi selv om vi er en kirke

—  Oddgeir Stenersen, daglig leder i Tromsøysund sokn

– Turistgrunnlaget er der

Harald Bakkeby Moe sier han forstår at man må vurdere økonomien.

– Jeg synes likevel det er synd at man ikke i stedet legger all energi på å få starte opp konsertene igjen, sier han.

Sangeren forteller at han i drøftingsmøtet la frem sine synspunkter. Han understreker at han støtter å legge ned konsertserien dersom det ikke kan drives, men mener at Midnattskonsertene har vært en så stor økonomisk suksess at det fortsatt vil være god business.

– Turistgrunnlaget er definitivt til stede, og jeg kan ikke se at om musikerne endrer status, så vil det medføre så store endringer. Jeg håper menighetsrådet lander på at dette er drivverdig og at både jeg og de elleve andre kan begynne å opptre igjen.

Oddgeir Stenersen opplyser at så snart han har fått tilbakemeldinger fra tillitsvalgte i kjølvannet av møtet, vil han kalle inn menighetsrådet til et møte for å fatte en beslutning.

Les mer om mer disse temaene:

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kultur