Kultur

Krever millionsum: – Menigheten har bevisst spilt på frykt

KIRKEMUSIKK: Når musiker Harald Bakkeby Moe møter Tromsøysund menighetsråd til rettsmegling i august, danner anklager om fengselstrusler og kartellvirksomhet bakteppet. Tolv musikere krever to ting: fast jobb og en millionsum.

– Vi musikere tar all risikoen, mens menighetsrådet tar all profitten. Det er definitivt en god måte å drive business på for dem, sier sanger Bakkeby Moe.

Han er én av tolv kirkemusikere som har saksøkt menighetsrådet som har ansvar for Ishavskatedralen, etter en åtteårig konflikt først omtalt i regionavisen Nordlys. Nå er datoen for første rettsmekling med menighetsrådet satt. Først ut er Bakkeby Moe. 24. august fremmer han to krav til Tromsøysund menighet:

  • Fast ansettelse, og dermed sosiale rettigheter og vern fra arbeidsmiljøloven, og
  • en sum tilsvarende mellomlegget mellom åtte års oppdragshonorar og fast lønning, og feriepenger samt pensjonsopptjening.

Lukrative Hurtigrute-konserter

Bakgrunnen for saken er at musikerne siden 2013 har arbeidet på ettårige oppdragskontrakter, fornyet årlig ved nyttår. Musikerne trekker vanligvis Hurtigrute-turister til såkalte Midtnattskonserter i den berømte kirken – alle kvelder, året rundt. Enkelte kvelder spiller de i tillegg ekstrakonserter åpne for publikummere som ikke er på båttur. Konsertene har gitt Tromsøysund menighet et overskudd på om lag fem millioner kroner hvert år i de virusfrie årene 2017-2019.

– Ikke alle i menigheten handler stikk i strid med kristne verdier. Men de har lukket øynene for mye, siden Midtnattskonsertene har generert store inntekter for dem, sier Bakkeby Moe.

I koronaperioden har imidlertid tonene stilnet. Men dette handler ikke om viruset, mener musikerne. Derimot mener de sakens kjerne er hva de kaller «ulovlige» oppdragskontrakter. I praksis har musikerne hatt turnusarbeid tilsvarende faste stillinger hele veien, hevder LO-advokat Lars Christian Fjeldstad, som representerer musikerne.

– Hovedfokuset vårt er å belyse at dette reelt sett har vært et arbeidsforhold, ikke et oppdragsforhold, sier Fjeldstad.

Vi musikere tar all risikoen, mens menighetsrådet tar all profitten

—  Kirkesanger Harald Bakkeby Moe
Harald Bakkeby Moe

«Kartellvirksomhet» og «trusler»

– Min opplevelse med menigheten er at de bevisst har spilt på frykt blant oss i musikergruppa for å få oss til å godta betingelser folk normalt sett ikke hadde godtatt, sier Bakkeby Moe.

I den daglige konsertdriften har han et godt forhold til de som arbeider fast i kirken, understreker han. Likevel bruker han ordet «fryktkultur» for å beskrive stemningen omkring forhandlinger. I 2013 overtok menighetsrådet det fulle ansvaret for Midnattskonsertene. Musikerne ville starte felles forhandlinger om honorarer og arbeidsforhold. I november samme år fikk musikerne en e-post fra menigheten til svar. Vårt Land har sett e-posten.

I e-posten avviser menigheten felles forhandlinger, og vil gi musikerne honorartilbud individuelt som selvstendig næringsdrivende. Videre skriver avsenderne om konkurranseloven, og bruker vendinger som «prissamarbeid», «kartellvirksomhet» og «fengselsstraff inntil 3 år».

– De påstår dette bare var en opplysning, ikke en trussel. Men siden vi ble møtt med denne trusselen, har den sittet i. Hver gang vi har prøvd å samle oss, har de kjørt oss ganske steinhardt. Enkeltepisodene gjør at frykten har vart ved, sier kirkesangeren.

Senere presiserte menighetens daglige leder at e-posten aldri var ment som noen trussel, og at ingen skulle i fengsel.

Enkeltepisodene gjør at frykten har vart ved

—  Baryton Harald Bakkeby Moe

Ukjent sum

Også musikernes initiativ til individuelle forhandlinger ble avvist, ifølge Bakkeby Moe.

Verken kirkesangeren eller advokat Fjeldstad vil oppgi summen de krever fra menighetsrådet. For de tolv musikerne er det totalt snakk om flere millioner, bekrefter de.

– Jeg har ikke lov til å uttale meg om hva jeg tjener. Jeg har aldri før hatt en taushetsbelagt kontrakt som jeg ikke har lov til å uttale meg om, det er spesielt i seg selv, sier Bakkeby Moe.

I tillegg til konsertinntektene, har menigheten tjent om lag fire millioner årlig mellom 2019 og 2017 på å ta imot turister i Ishavskatedralen. I rekordåret 2019 hadde menighetens totale driftsresultat et overskudd på mer enn seks millioner kroner.

Kristoffer Kanestrøm

Brukte pengene på renovering

Kristoffer Kanestrøm er talsperson og styreleder i Tromsøysund menighet.

– Vi har nok ulike oppfatninger av saken. At vi som menighet har en fryktkultur og drevet med trusler, det kjenner vi oss overhodet ikke igjen i, sier Kanestrøm.

– Hvordan vil du beskrive e-posten som ble sendt i 2013?

– Dette var før min tid. Men dette var opplysninger om konkurranseloven, og ikke en reell trussel. Det er det samme som med dvd-er, der det gjerne står hva som er strafferammen for piratkopiering, men de fleste oppfatter neppe dette som en trussel. Vi har aldri truet noen med noe som helst.

Han forteller at menigheten har brukt 40 millioner på å renovere Ishavskatedralen. Dermed har konsertoverskuddet i hovedsak gått til vedlikehold av kirkebygget, opplyser han.

– Dessverre har ikke Tromsø kommune tatt det ansvaret. Hadde det ikke vært for at vi har tjent penger selv, og brukt dem på å ta vare på kirkebygget, ville kirken vært stengt i dag. Men fremstillingen av at Tromsøysund menighet er et sted som flyter over av melk og honning, er nok ikke helt riktig, sier Kanestrøm.

Om ikke musikerne og menigheten enes gjennom mekling neste måned, går rettssaken av stabelen 30. november. Inntil da kjennes veien lang fra Ishavet til Kanaans søte væsker – for begge parter.

Fremstillingen av at Tromsøysund menighet er et sted som flyter over av melk og honning, er nok ikke helt riktig

—  Styreleder Kristoffer Kanestrøm i Tromsøysund menighet

Les mer om mer disse temaene:

Maria Olerud

Maria Birkeland Olerud

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kultur