Kultur

Høyesterett avviser anke fra norsk sokn: – Nå vil jeg tilbake på jobb

RETTSSAK: Musiker Harald Bakkeby Moe har rett på fast ansettelse i Tromsøysund sokn. – Prinsipielt svært viktig, sier Creo-advokat.

– Jeg er veldig letta og veldig glad. Det har vært en ekstremt tøff sak å stå i, og nå vil jeg tilbake på jobb.

Det sier sanger Harald Bakkeby Moe etter at Høyesterett avviste hovedspørsmålet i Tromsøysund sokn sin anke – nemlig hvorvidt han er arbeidstaker eller oppdragstaker. I november konkluderte Hålogaland lagmannsrett med at Bakkeby Moe har vært å regne som fast ansatt, men soknet var ikke enige. Nå har Høyesterett stilt seg bak lagmannsrettens dom.

– Lagmannsrettens dom sier at jeg er ansatt, så nå er jeg jo det. Soknet har ikke sagt så mye ennå, men de er nødt til å ordne en arbeidsavtale. Jeg håper at resultatet når er at vi kan komme på jobb med lovlig kontrakter for å gjøre konserter igjen.

Et endelig punktum?

Harald Bakkeby Moe har vært en av flere faste musikere som periodevis har holdt daglige konserter for Hurtigrute-passasjerer som følge av Tromsøysund sokns avtale med cruiseskipet. Spørsmålet om hvorvidt musikerne skal ha vært arbeidstakere eller oppdragstakere for soknet, har vært kilde til uenighet og konflikt i en åtteårsperiode – frem til Bakkeby Moe og elleve andre musikere i 2021 bestemte seg for å gå rettens vei.

Både tingretten og lagmannsretten ga Bakkeby Moe helt eller delvis medhold, og konkluderte med at han var å regne som fast ansatte. Soknet anket begge dommene.

Sist uke ble det altså kjent at Høyesterett delvis avviste anken. Ett spørsmål skal de riktignok ta stilling til: fra hvilket tidspunkt etterinnmeldingen av Bakkeby Moe i soknets pensjonsordning skal finne sted.

Men akkurat innretningen på pensjonsspørsmålet er av mindre betydning for hovedpersonen selv. Han er mest opptatt av at han snart kan stå på scenen i Ishavskatedralen igjen. Sist Bakkeby Moe spilte konsert i Tromsdalen kirke, var i september 2020. Til tross for flere år med uenigheter, og tidvis høyt konfliktnivå, gjentar musikeren det han har uttalt til Vårt Land flere ganger: Han vil legge det bak seg og stå på scenen igjen.

– Jeg må forholde meg profesjonelt til dette, noe jeg håper de også gjør. Min innstilling er at dette skal jeg gjøre på et ordentlig vis. Det er sikkert ikke lett for alle i menigheten heller, men her må vi bare ha en profesjonell tilnærming. Det skal gå fint.

Oddgeir Stenersen, daglig leder i Tromsøysund sokn, vil ikke kommentere saken før etter møter med advokat og menighetsrådet.

---

Dette er saken

---

Creo jubler

Espen Eldøy, advokatfullmektig i Creo, er godt fornøyd med Høyesteretts beslutning. Han beskriver den som «prinsipielt svært viktig».

– Det handler først og fremst om at i kunst- og kultursektoren vet vi at det benyttes svært mange oppdragstakere som skulle vært ansatt, og som derfor mister de rettighetene de skulle hatt etter arbeidsmiljøloven.

Eldøy mener en typisk misoppfatning er at det er større adgang til å benytte seg av oppdragstakere fremfor arbeidstakere fordi det er snakk om mennesker i selvstendige og kreative stillinger.

– Men her slår Høyesterett helt tydelig fast at er du i en kreativ stilling, betyr ikke det at du ikke skal være ansatt.

Bakkeby Moes sak har vært en såkalt pilotsak, som kan sette presedens for elleve andre musikerne som har det tilsvarende oppdragsforholdet til Tromsøysund sokn. Hver av disse har riktignok sitt eget enkeltpersonforetak, og det er ingen rettslige forpliktelser som strekker seg utover denne saken.

– Vi har lagt til grunn samme vurdering for de andre. Etter vår mening legger dette klare føringer for hvordan de andre musikerne skal anses. Vi håper nå at vi kan få til en god dialog med menigheten, og at disse musikeren kan komme tilbake på jobb – denne gangen som ansatte, sier Creo-advokaten.

Les mer om mer disse temaene:

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kultur