Kultur

Musiker vant ny rettssak mot Tromsøysund sokn

RETTSSAK: – Jeg er veldig letta, sier Harald Bakkeby Moe, som håper dette er enden på årevis med konflikt. Daglige leder i soknet avviser på sin side ikke en ny anke.

I september konkluderte Nord-Troms og Senja tingrett med at musiker Harald Bakkeby Moe, som sammen med elleve andre musikere i en årrekke har vært i konflikt med Tromsøysund sokn, hadde krav på fast ansettelse. Soknet var på sin side uenige i avgjørelsen, og anket dermed dommen.

Tirsdag ettermiddag fikk musikeren ytterligere medhold fra Hålogaland lagmannsrett. «Lagmannsretten finner det klart at Bakkeby Moe samlet sett har vunnet saken», heter det i dommen.

– Jeg er veldig letta. Det er ganske likt den forrige gangen, men jeg har glad for at stillingsstørrelsen har økt. Det er veldig godt at det kommer tydeligere frem hva jobben går ut på og all tidsbruken knyttet til den.

– Tror du dette setter punktum for konflikten?

– Jeg tør ikke være sikker på noen ting. Mitt største ønske er at det kan stoppe her, at vi kan legge saken bak oss og at vi kan bruke kreftene sammen for å få i gang konsertene igjen.

Millionkrav

Tingretten konkluderte med at Harald Bakkeby Moe hadde krav på fast ansettelse i en 42,3 prosents stilling. Selv om musikeren aksepterte dommen, anket de stillingsprosenten i forlengelsen av at soknet anket hele dommen.

Arbeidsmiljøloven § 1–8 første ledd legger til grunn at en arbeidstaker er en som utfører arbeid i annens tjeneste. Lagmannsretten slutter seg til tingrettens vurderinger av at Bakkeby Moe har gjort nettopp det for Tromsøysund sokn.

Lagmannsretten konkluderer på sin side med at musikeren har krav på fast ansettelse i en 63 prosents stilling, og gir medhold i et erstatningskrav om utbetaling av manglende lønn. Han får også medhold i sine krav om feriepenger og etterinnmelding i tjenestepensjonsordning, noe som ifølge dommen «utgjør betydelige beløp».

Den norske kirke-soknet i Tromsø er dømt til å betale i alt 1.076.513 kroner i etterbetaling av lønn, saksomkostninger og oppreisningserstatning.

Mitt største ønske er at det kan stoppe her, at vi kan legge saken bak oss og at vi kan bruke kreftene sammen for å få i gang konsertene igjen

—  Harald Bakkeby Moe

Vurderer anke

Oddgeir Stenersen, daglig leder i Tromsøysund sokn, er overrasket over dommen.

– Vi er overrasket over at den var så enstemmig. Det som skjer videre er at vi skal drøfte saken med vår advokat. Menighetsrådet er innkalt til et møte neste uke. Med utgangspunkt i advokatens anbefalinger, vil vi drøfte hva som blir veien videre. Utover det har jeg ikke mer å si.

Han forteller at ny anke er «et av flere alternativer», men vil ikke gå inn på hva de andre alternativene er.

– Nå er det viktig at menighetsrådet får noen dager på seg til å lese dommen i ro og mak.

Heller ikke Anne Marie Due, soknets advokat, vil foregripe begivenheten, men er klar på hva som var den umiddelbare reaksjonen.

– Vi er selvsagt skuffa. Det er mer medhold enn vi mener var korrekt, men jeg må lese dommen mer utfyllende før jeg kan si noe mer.

---

Dette er saken

  • Musiker Harald Bakkeby Moe har saksøkt Tromsøysund sokn med krav om fast ansettelse. Han krevde også en erstatning tilsvarende mellomlegget mellom åtte års oppdragshonorar og fast lønn, samt feriepenger og pensjonsopptjening.
  • En rettsmekling mellom partene august 2020 førte ikke fram, og desember 2021 gikk saken for Nord-Troms og Senja tingrett.
  • 4. januar 2022 kom tingrettsdommen, som enstemmig konkluderte med at Bakkeby Moe har vært å regne som fast ansatt. Samtidig besluttet de at han skulle få utbetalt feriepenger fra Tromsøysund sokn opptjent tilbake til 1. januar 2013. De forpliktet også soknet å etterinnmelde ham i tjenestepensjonsordningen.
  • 4. februar 2022 anket Tromsøysund sokn dommen. «Vårt standpunkt er at tingretten har vurdert disse tingene feil, og derfor anker vi. Og det gjelder stort sett det hele, både tilknytningsforholdet, stillingsbrøken, og de postene som går på pensjon og feriepenger», sa soknets advokat til Vårt Land.
  • 26.–30. september i år gikk saken for Hålogaland lagmannsrett. Tirsdag 8. november avsa lagmannsretten sin dom, der Harald Bakkeby Moe fikk ytterligere medhold.

---

Pilotsak

I tidsperioden 2013–2020 har Bakkeby Moe spilt mellom 95 og 168 konserter i året i Ishavskatedralen. Hans krav om stillingsstørrelse tar utgangspunkt i et gjennomsnitt for de tre siste årene, med 140 konserter fordelt på 110 konsertkvelder.

Han har vært en av flere faste musikere som i perioder holdt daglige konserter for passasjerer fra Hurtigruten som følge av Tromsøysund sokns avtale med cruiseskipet. Spørsmålet om hvorvidt musikerne skal ha vært arbeidstaker eller oppdragstaker for soknet, har vært kilde til uenighet og konflikt i en åtteårsperiode – frem til Bakkeby Moe og elleve andre musikere i 2021 bestemte seg for å gå rettens vei. Mellom 2013 og 2020 arbeidet nemlig musikerne på ettårige, årlige fornyede oppdragskontrakter – kontrakter de mener ikke var lovlige.

Rettssaken mellom Bakkeby Moe og Tromsøysund sokn er en såkalt pilotsak, og vil kunne sette presedens for de andre musikerne. Bakkeby Moe forteller at de har like saker, men ettersom de har vært sitt enkeltpersonforetak er det ingen automatikk i at det samme vil gjelde for alle.

– Om dette er over nå eller det blir enda en rettsrunde, håper jeg i hvert fall de andre musikerne slipper å gå gjennom det samme.


Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Kultur