Sett grenser for bioteknologi, for barnets skyld

Barn har rett til å kjenne sitt opphav. Om eggdonasjon tillates, gir vi de voksne en rettighet som medfører at barn mister sin. Vi risikerer dessuten at kvinnekroppen kommersialiseres.

Verdidebatt

Olaug Bollestad

Nestleder i KrF

I vår skal Stortinget behandle bioteknologiloven. Både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har varslet at de vil fremme en rekke bio-forslag som vil resultere i et linjeskifte i hvordan vi bruker bioteknologi i Norge. Begge partier tar til orde for betaling for at kvinner skal ta belastningen det er å skulle donere sine egg. Sosialistisk Venstreparti vil trolig avgjøre slaget om eggdonasjon i Norge. De er delt i spørsmålet, da mange er kritiske til en kommersiell ordning, der sårbare kvinner settes i en enda mer sårbar situasjon. KrF støtter SV i at en ordning hvor kvinner betales for å donere sine egg, langt på vei er en aksept av kjøp og salg av kvinnekroppen.

Barns rettigheter må komme først

KrF sier et overordnet nei til eggdonasjon, både betalt og ikke-betalt. KrF begrunner dette også i barns grunnleggende rett til å kjenne sitt opphav. FNs barnekonvensjon § 7 sier følgende: «Barnet (..) har rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem».

I bioteknologidebatten er likestillingsargumentet ofte det mest sentrale argumentet. Det blir opphetet debatt om hvorvidt en ny rettighet skal gis en ny gruppe voksne mennesker. Ofte settes de ulike voksne gruppene opp mot hverandre. Hvorfor skal det være lov å donere sæd, men ikke egg? KrF mener at barnet er en likeverdig part i denne debatten. Dersom vi som politikere er så opptatt av likestilling, må vi også vekte hensynet til barnets stilling. Fokus på hvordan bruk av ny bioteknologi vil påvirke barna, er sjelden oppe i debatten.

Hvor kommer jeg fra
? Barns eksistensielle spørsmål

Donorforeldre og adoptivforeldre kan være like gode foreldre som biologiske foreldre. Vi har på motsatt side mange eksempler på at ikke alle biologiske foreldre er egnet. Men dette aspektet er ikke ensbetydende med et ja til eggdonasjon, embryodonasjon og andre teknikker som vurderes tillatt i Norge. Mange barn har eksistensielle spørsmål fra helt ung alder. Skal staten tilrettelegge for at stadig flere barn blir til uten å ha tilgang til sitt biologiske opphav? Vi vet lite om hvilke konsekvenser dette kan ha for barna. For noen barn kan dette være uproblematisk, men det kan også være svært vanskelig for barn ikke å vite om eller ha tilgang til sine røtter.

LES OGSÅ: Bioteknologirådet snur: Sier ja til eggdonasjon og assistert befruktning for enslige

Kan åpne for surrogati

Hvis en kvinne trenger egg, kan hun også trenge en kropp som kan bære frem barnet på sine vegne. Surrogati reiser en rekke nye etiske dilemmaer knyttet til både barnet og den som bærer barnet frem på andres vegne. Å være gravid innebærer en helserisiko for kvinnen. Surrogati er en stor industri i fattige land, da mange er villige til å ta helserisiko mot betaling. Er betalingen høy nok, kan surrogati gi kommersialisering av kvinnekroppen også her til lands. Også ikke-betalt surrogati er omdiskutert. En må ikke undervurdere et sterkt sosialt press på kvinner som er i nær relasjon med noen som sterkt ønsker seg barn. Kvinnekroppen kan bli et middel for å oppnå noen andres mål om barn. Også her i Norge kan kvinner oppleve å bli utnyttet.

Tidlig ultralyd og NIPT kan benyttes som et sorteringsredskap

Arbeiderpartiet vil foreslå tidlig ultralyd og NIPT-test til alle. Frp foreslår å gi NIPT til gravide der hvor det er en medisinsk begrunnelse for det. Tidlig ultralyd og NIPT-test betyr at en gravid kvinne istedenfor å få en undersøkelse og ultralyd, for å sjekke at mor og barn har det bra, at hjertet slår, at fosteret vokser og får næring, skal gjennom en omfattende leting og kartlegging av potensielle sykdommer og kromosomavvik. KrF ønsker ikke at startskuddet skal gå for en slik omfattende screening av fostre for potensielt 60.000 gravide hvert år. KrF ønsker en svangerskapsomsorg hvor undersøkelser som gis, har helsegevinst for mor og foster, ikke omfattende leting etter sykdommer som det ikke finnes en behandling for. KrF er bekymret for at denne teknologien vil benyttes som et sorteringsredskap.

Et barn kan potensielt få fem foreldre

Arbeiderpartiet har også varslet at de vil foreslå å innføre embryodonasjon. Embryodonasjon handler om å donere bort et ferdig befruktet egg. Da vil de biologiske båndene være eliminert, da ingen av barnets foreldre vil være dets biologiske foreldre. Dersom dette tillates vil det resultere i at et barn har fire eller fem foreldre. Disse består av de to biologiske foreldrene som donerer egg og sæd, og de sosiale foreldrene som blir barnets omsorgspersoner. Femtepersonen kommer inn dersom foreldreparet som ønsker seg barn, ikke kan eller vil bære dette frem selv. Da trenger de en surrogat som kan bære frem barnet på deres vegne. Det gir seg selv at dette er en svært radikal endring. Heldigvis ser det ut til at stortingsflertallet ikke vil gå så langt.

Veien er kort til å redigere egenskaper ved mennesket

Både Frp og Ap sier ja til mitokondriedonasjon. Et barn blir til ved arveanlegg fra tre foreldre, da deler av cellen mitokondriet, fra en person, erstattes av deler av cellen til tredjeperson. Vi vet lite om hvilke negative konsekvenser dette kan ha for barnet, og hvorvidt negative konsekvenser av celleredigeringen, vil gå i arv til neste generasjoner. Dersom teknikken blir innført for å forsøke å ta vekk sykdommer som kan sitte i mitokondriet, er veien også kort til å redigere andre egenskaper ved mennesket. Mitokondriedonasjon er et vitenskapelig eksperiment som KrF er svært kritisk til.

Det er duket for en stor og viktig debatt i Stortinget som vil kunne ha stor innvirkning på hvordan samfunnet vårt utvikler seg. Det kan ikke være slik at fordi bioteknologien er tilgjengelig, bør vi bruke den til alle formål. KrF mener etikken skal styre teknikken, og ikke motsatt. Barns beste, og menneskets ukrenkelighet og egenverdi, må være innrammingen når ny bioteknologilov meisles ut.

MER OM BIOTEKNOLOGI:

Bioteknologirådet guider deg: Nå skal politikerne på Stortinget gjøre seg opp sin mening om eggdonasjon. Hvilke argumenter kan de legge vekt på?

Frp torpederer Ap-seier om omstridt eggdonasjon – stopper mulighet for «fire foreldre»

«Eggcelledonasjon gir dobbelt så mange misdannelser sammenlignet med naturlig fødte barn.»

Foreslår andre eggdonasjonsregler i Norge enn i USA

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt