Eggdonasjon – hva står på spill?

Nå skal politikerne på Stortinget gjøre seg opp sin mening om eggdonasjon. Hvilke argumenter kan de legge vekt på?

Verdidebatt

Ole Frithjof Norheim, leder i Bioteknologirådet

Elisabeth Gråbøl-Undersrud, fungerende direktør i Bioteknologirådet

Nylig spilte vi i Bioteknologirådet inn argumenter for og imot eggdonasjon til Stortinget. Dersom du hadde vært flue på veggen på møter i Bioteknologirådet når i alt 20 rådsmedlemmer skal diskutere etisk utfordrende spørsmål som eggdonasjon, vil vi tippe at du hadde lagt merke til minst tre ting:

  • Hvor mange synspunkter det er på et spørsmål som 20 mennesker i et råd kan bringe til torgs.
  • Den respekten som medlemmene har for hverandres synspunkter – selv om de i utgangspunktet er dørgende er uenige.
  • Mangelen på skråsikkerhet når dybden i et spørsmål som ja eller nei til eggdonasjon blir synliggjort, og som ofte fører til at rådsmedlemmer endrer oppfatning.

Annerledeslandet Norge

Når stortingspolitikerne 23. april vedtar ny bioteknologilov, markerer det punktum for en 17 år lang prosess. I europeisk sammenheng er Norge annerledeslandet når det gjelder eggdonasjon. I Europa er eggdonasjon tillatt i 38 av 43 land, inkludert Sverige og Danmark. 29 europeiske land tillater embryodonasjon, men her sier både Sverige og Danmark nei. I begge nabolandene våre er det imidlertid diskusjoner om å tillate donasjon av overflødige embryoer fra infertilitetsbehandling (IVF).

Hvor mange norske kvinner kan ha behov for eggdonasjon? Her er anslagene usikre, men fagmiljøer anslår at opptil 200 kvinner årlig kan ønske behandling med eggdonasjon. Adopsjon, som kan være et alternativ, er vanskelig fordi barn i større grad hjelpes der de bor og antall barn for utenlandsadopsjon går derfor kraftig ned.

LES OGSÅ: Kjersti Toppe (Sp): «Er forhandlingane om eggdonasjon eigentleg demokratiske?»

Hva er helserisikoen?

Hvor farlig er eggdonasjon, både for den som eventuelt skulle gi egg, for mottaker og for barnet? De norske fagmiljøene som Bioteknologirådet har vært i kontakt med, mener at den medisinske risikoen ikke utgjør noen tungtveiende grunn for at eggdonasjon skal være forbudt. De studiene som er gjort av eggdonorer, viser at de i hovedsak har hatt positive følelser knyttet til donasjonen.

Biologisk tilhørighet utfordres

En vesensforskjell ved eggdonasjon sammenlignet med bruk av egne egg er at kvinnen ikke blir genetisk mor til barnet, noe som utfordrer forståelsen av hva en familie er. Tradisjonelt har man alltid visst at kvinnen som føder et barn, er barnets genetiske mor. Noen donorbarn kan derfor mangle viktige kilder til identitet, selvinnsikt og mening når den biologiske sammenhengen for én forelder, eventuelt begge ved dobbeltdonasjon, mangler. Gjennom svangerskapet får imidlertid kvinnen en biologisk tilknytning til barnet, blant annet via hvordan miljøet i livmoren påvirker genene til barnet.

Hva er konsekvensene av eggdonasjon for barna? Dette vet vi lite om. Kun et begrenset antall studier tar for seg den psykososiale utviklingen hos barn som er unnfanget med eggdonasjon, og de finner få eller ingen forskjeller mellom barn født ved eggdonasjon og andre barn. Men utvalgene er for små til å trekke sikre konklusjoner.

Likestillingsargumentet

Det fremste argumentet for å tillate eggdonasjon er at tilbudet vil kunne hjelpe norske par med å få barn. I tillegg er det et argument at dagens forbud mot eggdonasjon innebærer en forskjellbehandling: Heterofile par hvor mannen er infertil får muligheten til å få egne barn ved sæddonasjon, mens heterofile par hvor kvinnen er infertil, og lesbiske par hvor begge er infertile, ikke får samme mulighet. Likestillings- og diskrimineringsombudet gikk i 2013 ut og mente at forbudet mot eggdonasjon i bioteknologiloven innebærer en kjønnsbestemt forskjellsbehandling av infertile kvinner og infertile menn.

LES MER OM EGGDONASJONSKAMPEN PÅ STORTINGET:

Ap fremmer eggdonasjon med «fire foreldre», vil tvinge gjennom saken der KrF fikk vetorett

Etterlyste ja til eggdonasjon og nei til at foreldre kan genteste egne barn

Frp sikrer trolig ja til eggdonasjon og assistert befruktning for enslige

Dette er bioteknologi-endringene som regjeringspartiene er enige om

Høyres Høie refset ja til fire foreldre

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt