Hilde Ely-Aastrup

Inderøy

Med den posisjonen KrF har i regjeringen nå, har dere muligheten til å rette opp urett i praktiseringen av asylsaker for konvertitter.

Utlendingsnemnda (UNE) slår fast på sin nettside at kristne konvertitter som risikerer forfølgelse i Afghanistan vil få beskyttelse i Norge. Videre sier UNE at det avgjørende i konvertittsaker fra Afghanistan er om konverteringen er troverdig eller ikke. Dette vurderer de i hver enkelt sak. Tallene de så oppgir er at av 225 saker fra Afghanistan de siste 5 årene, ble kun 16 prosent innvilget.

Manglende ekspertise

I saker der en konvertitt skal overbevise om sin nye tro, må den som skal vurdere troverdigheten forstå hva kristen tro er. Til sammenligning kan ingen ord eller liste over ingredienser forklare hvordan sjokolade smaker. Det vet kun den som har smakt. I spørsmålet om konvertering er det troende kristne som er eksperter. Mange av spørsmålene som konvertittene skal svare på i intervjuer hos UNE, gjelder faktakunnskap som heller ikke norske kristne kan svare på. Slik praksisen er i dag, gir ikke Norge beskyttelse til alle reelle konvertitter fra Afghanistan.

LES OGSÅ: Det er skremmende hvor vanskelig det er å bli trodd i Norge for en konvertitt fra Afghanistan

Maktesløse venner

En av de som fikk avslag i 2013 var Hamed Ahmadi, som Vårt Land skrev om 20. januar. Klagen ble avvist fra UNE som beskriver konverteringen hans som «en strategisk tilpasning til utlendingsmyndighetenes avgjørelser». UNE tok feil i den saken. Personlig kjenner jeg til en tilsvarende sak der konsekvensen for konvertitten ble enda verre.

UNE viser til at kristne venner av søkere ofte ikke har all den kunnskap som UNE sitter på i spørsmålet om søkers troverdighet. Dermed kan UNE skjule seg bak «unntatt offentlighet» ved avvisning av konvertittsøkerne. Vi som kjenner vedkommendes tro og overbevisning, står maktesløse tilbake.

KrFs bord

Kjære KrF-statsråder! Nå har dere sjansen til å rette opp feil praksis i konvertittsaker. La ikke de som ikke har greie på hva tro er ha all myndighet til å avgjøre liv eller død for konvertitter. La prester, pastorer, medlemmer av bibelgrupper eller andre som kjenner personens tro, få møte i nemndgrupper. Deres vitneutsagn må få langt større vekt enn tilfellet har vært til nå. At Norge ikke gir nødvendig beskyttelse til konvertitter i 2020, bør KrF ikke være bekjent av.

LES MER OM KONVERTITT-ASYLSAKER:

· Norges kristne råd krever rettssikkerhet for konvertitter

· Krever at regjeringen innfrir konvertitt-løfter

· Ateister forskjellsbehandles i asylsaker – andre regler for kristne konvertitter

· I de fleste tilfellene avgjør UNE om en utlending er blitt kristen uten å møte personen

· Javed bestilte en Bibel på farsi. Nå har konvertitten permanent oppholdstillatelse