Erik Lunde

Sentralstyremedlem i KrF og forfatter av boken «Uønsket»

«Skaperverket trenger ikke KrFs smålige verdier», skriver leder i NOAH, Siri Martinsen, i Vårt Land 26. november. Når jeg leser hva Martinsen tror er KrFs verdier, er det ikke vanskelig å forstå at hun trekker denne konklusjonen. Heldigvis tar hun feil: KrF har aldri ment at mennesket kan drive grov utbytting av naturen, eller kynisk utnytte dyrene for å dekke egne behov.

LES OGSÅ: Arne Viste kaster seg inn i debatten om KrFs menneskesyn: - Ifølge Bibelen er MDG en god partner

Unik moralsk status

Ja, KrF fremhever at mennesket har en unik moralsk status. Ingen skapning er mer verdifull enn mennesket, og alle mennesker har den samme høye verdien, uavhengig av egenskaper og funksjonsnivå. Vi er ikke alene om å mene dette. Ideen om at mennesker står i særstilling har eksistert i så å si alle samfunn, og i de fleste religiøse, filosofiske og vitenskapelige tradisjoner. Menneskets spesielle moralske status er fremhevet i FNs menneskerettighetserklæring og i verdigrunnlaget til Human-Etisk Forbund. Det er vanskelig å forstå hvorfor KrFs standpunkt provoserer så voldsomt. Det er formodentlig ikke NOAHs stil å skyte spurv med kanoner, men akkurat i dette tilfellet er det nettopp det de gjør.

Den humane prioritet

NOAH arbeider for at vi skal forlate ideen om at mennesket har en unik moralsk status. Det er et fair standpunkt. Men vi kan ikke late som om en slik grunnleggende endring i vårt syn på mennesket vil være uten konsekvenser. Forlater vi ideen om at mennesket er spesielt, gir det ikke lenger noen mening å fremheve mennesket som særlig verdifullt. Det reiser en rekke spørsmål. Hvorfor skal da mennesket gis rettigheter som ikke dyr har? Hvorfor skal vi prioritere å redde liv til mennesker fremfor dyr?

I dag er prinsippet om den humane prioritet vårt moralske kompass i møtet med disse dilemmaene. Menneskers grunnleggende rettigheter og krav på beskyttelse er alltid viktigere enn dyrene, selv om vi snakker om mennesker som er syke, gamle og har nedsatte funksjoner. Dette prinsippet er en direkte konsekvens av ideen om menneskets unike status.

Hvis mennesket ikke lenger skal ha en unik status, gir heller ikke prinsippet om den humane prioritet noen mening. Da må man finne andre prinsipper for prioritering når ulike interesser står mot hverandre. Det hadde vært interessant å høre hva NOAH mener burde komme til erstatning for den humane prioritet, og hvordan man med et slikt system skal kunne ivareta menneskeverdet og menneskerettighetene for alle mennesker.

LES OGSÅ: Une Batholm: At MDG mener at mennesket er en del av naturen står selvsagt ikke i veien for å erkjenne at menneskeverdet er ukrenkelig

Ingen blankofullmakt

Til slutt: Forvalteransvaret er en grunnverdi i kristendemokratisk ideologi. Det er ingen tvil om at forvalteransvaret historisk har blitt tolket som at menneskene har fått en blankofullmakt til å utnytte naturen og dyrene for å tilfredsstille egne behov. Dette er en utdatert forståelse av forvalteransvaret, og jeg har aldri hørt noen i KrF som argumenterer på denne måten.

Selv om mennesket har en unik moralsk status, er vi en del av og avhengig av naturen. Mennesket har et spesielt ansvar for å ta vare på naturen, men vi har sviktet dette oppdraget på det groveste. Klimatrusselen, tap av biologisk mangfold og overtramp mot dyrevelferden er bare noen av konsekvenser av vår manglende respekt for natur og dyr.

Men man trenger ikke helle barnet ut med badevannet. Det går an å sloss for både menneskeverd og miljø. Kampen for en mer offensiv miljøpolitikk og bedre dyrevelferd kan kjempes uten å forlate den fundamentale ideen om mennesket unike status.

LES MER FRA DEBATTEN OM FORHOLDET MELLOM MENNESKER OG DYR:

KrF-lederen mener kristent menneskesyn «er under angrep». Varsler tøff motkamp, også mot MDG.»

Erik Lunde: Ideen om at mennesket er noe helt spesielt, er grunnen til at vi har menneskerettigheter

Veterinær: «Både Kjell Ingolf Ropstad og den eventuelle katta hans har egenverdi

Pensjonert prost: – MDG fører vidare arven frå Franz av Assisi betre enn mange kristne