Kirke

Prestens muligheter

Kirkens utfordringer blir ikke løst ved å gjøre kirkelige aktiviteter mer eller mindre morsomme og gøyale.

Olav Bjærum

Lærer

I Vårt Land 25. februar deler Gisle Sørhus tanker om prestemangel og måten kirka selv profilerer presteyrket på. Det er bra at han framhever at prestens arbeid og oppgaver er mer enn gudstjenester, bryllup og begravelser. Han nevner konfirmantarbeid, trosopplæring, barne- og ungdomsarbeid, lederkurs og leirer. Alt dette er bra!

Men noe må legges til. Utfordringene blir ikke løst ved å gjøre kirkelige aktiviteter mer eller mindre morsomme og gøyale. Det gjelder overfor alle aldersgrupper. Kirker og forsamlinger har ikke noen hovedoppgave i å drive underholdningsvirksomhet. Oppgaven ligger i å formidle et reflektert, positivt og varmt alvor. Og jeg tror at det er det folk egentlig ønsker å møte i kirka. Det trenger på ingen måte å utelukke humor og glede.

Grunnleggende bibelkunnskap

Prester har mye kunnskap om Bibelen, om kirkehistorie og teologiske spørsmål og problemstillinger. Men i altfor liten grad får de delt og formidlet mye av dette til spørrende og kunnskapsrike mennesker i dag. Voksen bibelkunnskap står for meg som en helt grunnleggende oppgave i dagens menigheter og samfunn.

For mange mennesker fortoner Bibel og kristentro seg som noe gammeldags og naivt. Prester vet at verden ikke ble skapt på seks dager og at Adam ikke var en historisk person, men de sier ikke noe om det! Hvorfor ikke si noe oppklarende om tekstene i 1. Mosebok i møte med vår tids kunnskap og tenkning? Mange går rundt og tror at prester ikke tør eller vil si noe om slike ting, og de går kanskje hoderystende forbi kirka eller de velger den overfladiske løsningen og sier «jeg har nå min barnetro».

Helt avgjørende modning

Formidling av sentrale bibelfortellinger til barn er en viktig oppgave, og de elsker å høre levende fortellinger. De lever med, kjenner seg igjen og fylles av undring og spørsmål. Hvis ikke dette blir med, blir tårnagenter, skattkister og mer av det slaget bare noen utvortes «greier».

For ungdom og voksne blir overgangen, modningen til det vi kan kalle en voksen tro, helt avgjørende. Her trengs det både kunnskap og mot, tro og trygghet til å formidle Guds kjærlighetsbudskap gjennom det Jesus Kristus sa, gjorde og gjør. Det gjelder overfor alle mennesker og aldersgrupper. Det er her utfordringene og mulighetene ligger for prester og alle kristne. Det gjelder å formidle budskapet på en måte som mennesker kan kjenne seg igjen i, mennesker med sine gleder og sorger, sine erfaringer, sine drømmer og sine nederlag, sine spørsmål og sine synder, kort sagt sine liv.

De morsomme og mer eller mindre fjasete påfunnene gir bare midlertidige og kortsynte gevinster.

LES MER: 

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke