Biskop Solveig Fiske ville løfte frem at Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep neste år fyller 25 år.

– Å forebygge vold og seksuelle overgrep er noe en stadig og igjen og igjen må arbeide med. For meg er det viktig at dette kom tydelig fram på det første Kirkemøtet i denne valgperioden, forteller Fiske.

Hun viser til alliansen Rød Knapp som er et initiativ Norske Kvinners Sanitetsforening tok i 2012, for å sette vold mot kvinner høyere på den politiske agendaen. Fiske vil sørge for at alle som deltok på Kirkemøtet vil få tilsendt en rød knapp, som symbol på å være med å stoppe volden i samfunnet.

Mener man burde kreve politiattest i Dnk

I sommer skrev Vårt Land at flere menigheter i Norge ikke ber om politiattest når de ansetter folk som skal jobbe med barn og unge. Fiske mener at dette må bli bedre.

Hun tror at barn og unge i Den norske kirke på lik linje som andre steder lever med overgrep som en del av oppveksten. Derfor vil hun at kirken skal bli flinkere til å se, øve på å se og ta opp temaet med klokskap – eksempelvis med konfirmanter.

– Den norske kirke har jobbet og jobber med lederutvikling, avtaler, bevisstgjøring på betydningen av rolle og ansvar, som skal kvalitetssikre kirkelig aktivitet. I tillegg handler det om å styrke kompetansen på det å se og forstå hva en ser.

– Å snakke om vold med barn er avgjørende i trosopplæringen

I dag arrangeres Trosopplæringskonferansen. Jan Christian Kielland i Kirkerådet sier at overgrep og vold mot barn er særlig vektlagt i trosopplæringen, hvor det står eksplisitt at «kropp, selvbilde og identitet» og «kjærlighet, seksualitet og samliv» skal tematiseres.

– Jeg mener dette temaet er helt avgjørende i trosopplæringen. Vi i kirken må ha gode rutiner for å følge opp barna som tør å åpne seg, og fortelle om ting som har hendt dem. Det mener jeg også at vi har, sier Kielland.

I fjor kom Kirkerådet med en uttalelse hvor de støttet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sin anbefaling om å endre ordlyden som sier at trossamfunn og frivillige organisasjoner «kan» hente inn politiattest, til at de «skal» gjøre det.

Hvordan sørger dere for at menigheter innhenter politiattest?

– Vi sender ikke ut spesifikke påminnelser om at menigheter skal hente inn politiattest, men det er et viktig tema generelt i kontakten mellom de ulike arbeidslinjene, og i samtaler vi har om forebyggingsarbeidet med overgrep og vold mot barn og unge, svarer Kielland.…

LES OGSÅ:

Overgrepsdømt ble brukt som frivillig kirketjener: – Vi kan ikke være en kirke kun for de plettfrie

Redd Barna mener Krik tar feil – mener politiattest bør være en selvfølge

Dette skjedde på årets kirkemøte