Kort sagt: Skjerp dere!

«Lær deg nådens uanstrengte rytme.»

«Jeg er ikke kommet for å gjøre livet koselig for dere»

«Kort sagt: Skjerp dere!»

Låter dette som noe Jesus kunne sagt?

Sitatene er hentet fra en helt fersk variant av Det nye testamentet som nylig har kommet på det norske markedet: The Message.

Utgivelsen har blitt viden kjent etter at den ble utgitt på engelsk for over 30 år siden. Forfatteren, Eugene Peterson, ble regnet som en av de viktigste pastorene i amerikansk kristenliv da han gikk bort i 2018.

Når sant skal sies er det ingen som påstår at The Message er en bibel. Den er en parafrase – en omskriving av teksten, som skal holde seg til det samme budskapet. Og det er nettopp «Budskapet» som er undertittelen når den nå er oversatt til norsk og utgitt på Hermon forlag.

Med et hverdagslig språk skal utgivelsen gjøre Bibelen mer tilgjengelig og vekke leselyst, både hos erfarne og uerfarne lesere. Lykkes den med det?

Vårt Land har tatt med seg utgaven på rundreise og lest den sammen med en teologiprofessor, en forkynner og et knippe ivrige bibellesere.

---

The Message

  • En parafrase av Bibelen, utgitt for første gang på engelsk i 1993
  • Skrevet av amerikanske Eugene Peterson (1932 – 2018)
  • Nylig utgitt på norsk av Hermon forlag. Her har utgivelsen undertittelen «Budskapet»

---

Anna Rebecca Solevåg er
professor i Det nye testamentet ved
fakultet for teologi og samfunnsvitenskap på VID vitenskapelige høgskole i Stavanger.

– Litt som hviskeleken

Første stopp er hos Anna Rebecca Solevåg. Hun er teologiprofessor ved VID vitenskapelige høgskole i Stavanger, hvor hun underviser i og forsker på Det nye testamente.

Vårt Land har bedt henne kaste et blikk på et utvalg tekstutdrag fra den nye utgaven, og se på dem gjennom faglige briller.

– Jeg tenker det er viktig å være bevisst på hva man leser, sier Solevåg innledningsvis, og understreker at hun er fullt klar over at The Message er en parafrase.

Istedenfor å kalle det en bibel, regner hun det som et bibelprodukt.

– Litt på samme måte som en barnebibel.

Hun forteller at hun som bibelforsker- og underviser ønsker at folk skal lese så mye som mulig i Bibelen, og hvis The Message kan være med på å inspirere og aktualisere, synes hun det er positivt.

– Men det er noen utfordrende sider også, blant annet med tanke på at dette er en oversettelse av en oversettelse.

Anna Rebecca Solevåg er
professor i Det nye testamentet ved
fakultet for teologi og samfunnsvitenskap på VID vitenskapelige høgskole i Stavanger.

Skjerpings

Da Eugene Peterson skrev den engelske utgaven, hadde han den greske grunnteksten for hånden. Den norske utgaven er oversatt fra engelsk av utgiveren Hermon forlag. Fra gresk til engelsk til norsk altså.

– Da blir det litt som hviskeleken, sier Solevåg.

Solevåg trekker fram at hun enkelte steder kan forstå hvorfor forfatteren Peterson har oversatt som han har gjort, men at hun ikke synes ordvalget til den norske oversettelsesgruppa gir samme mening.

Et eksempel er Matteus 5,48, som i Bibelselskapets 2011-oversettelse lyder: «Vær da fullkomne, slik deres himmelske Far er fullkommen». I norske The Message blir det samme verset: «Kort sagt, skjerp dere» (se faktaboks).

---

Matteus 5,48:

Bibel 2011: «Vær da fullkomne, slik deres himmelske Far er fullkommen.»

The Message, norsk: «Kort sagt – skjerp dere! Dere hører hjemme i Himmelriket. Lev da et liv som gjenspeiler det. Lev ut deres gudgitte identitet. Lev raust og godt overfor andre, for det er slik Gud behandler dere.»

The Message, engelsk: «In a word, what I’m saying is, Grow up. You’re kingdom subjects. Now live like it. Live out your God-created identity. Live generously and graciously toward others, the way God lives toward you.»

Kilde: Bibelselskapet, Hermon forlag, NavPress

---

– Det greske ordet som er brukt er «teleios», et adjektiv som betyr komplett eller perfekt. Da gir det mening å skrive «grow up» på engelsk, som en oppfordring til å strekke seg etter perfekt ideal. «Skjerp dere», er derimot noe helt annet. Det er en reprimande, ikke en oppfordring, sier Solevåg.

Det skal sies at Hermon forlag har hatt et team på tre teologer, som sier at den er innenfor rammen av grunnteksten, ifølge forlagssjef Svein Andersen.

– Samtidig er dette ikke en studiebibel for den som vil vite akkurat hva grunnteksten sier. Men for den som lurer på hva Bibelen handler om, hva Jesus sa, og hvordan Paulus fremla troen for vanlige mennesker, har Andersen tidligere sagt til Vårt Land.

– Positiv opplevelse

Pastor Daniel Sæbjørnsen i menigheten Passion Åsane har vært forbruker av The Message gjennom flere år.

Han understreker at han primært benytter en «vanlig bibel», både når han leser og memorerer bibelvers.

– The Message har sin styrke i det som på engelsk kalles «devotional reading», altså i det personlige andaktslivet.

Også han er tydelig på at boka er en bibel-parafrase, og at han er bevisst på dette når han tar den i bruk.

Dagen før han snakker med Vårt Land på telefon fra Bergen, har han selv fått tak i den flunkende nye norske utgaven, og har allerede rukket å være med på ei ledersamling med nattverd, hvor innstiftelsesordene ble lest fra nettopp den norske The Message.

– Det må jeg si var en positiv opplevelse.

Daniel Sæbjørnsen

Han sier han er glad i å variere mellom ulike oversettelser når han leser.

– Man kan få en slags «oversettelsestrøtthet» når man blir så vant til de samme formuleringene.

Samtidig understreker han at det kan komme utfordringer med å lese parafraser, fordi de uttrykker én del av meningen bak teksten, mens de «kronglete» variantene ofte kan fatte mer innhold.

Når pastoren blir bedt om å trekke fram et vers han er spesielt glad i, trenger han ikke betenkningstid.

– Det er Matteus 11, 28–30. På norsk står det vi skal lære «uanstrengte rytmer av nåde». Det synes jeg var veldig fint.

---

Matteus 11, 28–30

Bibel 2011: Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt og min byrde lett.»

The Message, norsk: «Er du sliten? Utmattet? Lei av tom religion? Da kan du komme til Meg. Ta deg en pause sammen med Meg, så vil du få kreftene tilbake. Jeg skal vise deg hvordan du kan finne virkelige hvile. Gå sammen med Meg, samarbeid med Meg – se hvordan Jeg gjør ting. Lær deg nådens uanstrengte rytme. Jeg vil ikke legge tunge byrder på deg eller gi deg oppgaver som ikke passer for deg. Hold deg nær til Meg, så vil du lære hvordan du kan leve livet naturlig og i frihet.»

The Message, engelsk: «Are you tired? Worn out? Burned out on religion? Come to me. Get away with me and you’ll recover your life. I’ll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me – watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won’t lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you’ll learn to live freely and lightly.»

Kilde: Bibelselskapet, Hermon forlag, NavPress

---

Selv om The Message ikke har noen spesifisert målgruppe, er det nærliggende å tenke at særlig ungdom og unge voksne er ventet å ta den nye boka i bruk.

Derfor har Vårt Land, i jakt på unge mennesker, beveget seg opp til Fjellhaug Internasjonale Høgskole på Sinsen. Der sitter framtidas lavkirkelige forkynnere og studerer Bibelen fra perm til perm.

The Message

Ja, ja og amen

I kjelleren på bibliotekbygget finner vi «Kinarommet» som inneholder hylle på hylle med bøker på språk som er vanskelig å forstå. Der rigger Vårt Land opp en liten sesjon for å studere Bibelen på et språk som til og med skal være lettere enn den vanlige Bibelen studentene er vant med.

La oss starte med det grunnleggende.

Teologistudentene blar opp i Matteus-evangeliet, til bønnen som i nyere tid er kjent som Vår Far.

---

Matteus 6,9-13, «Vår Far»

The Message, norsk: «Vår Far, Du som er i Himmelen! Vis oss hvem Du er. Sett alt i rett stand. Gjør det Du ser er best – både der oppe og her nede. Gi oss hver dag den maten vi trenger. Tilgi oss det vi gjør galt, og hjelp oss til å tilgi andre. Beskytt oss fra oss selv og fra djevelen. Du har all makt! Du kan gjøre hva Du vil! Du stråler av skjønnhet! Ja! Ja og amen!»

The Message, engelsk: «Our Father in heaven, Reveal who you are. Set the world right; Do what’s best – as above, so below. Keep us alive with three square meals. Keep us forgiven with you and forgiving others. Keep us safe from ourselves and the Devil. You’re in charge! You can do anything you want! You’re ablaze in beauty! Yes. Yes. Yes.»

Bibel 2011: Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen.

Kilde: Bibelselskapet, Hermon forlag, NavPress

---

– De første versene der er jo veldig annerledes, sier Konrad Helliesen (23) og leser videre til bunnen av bønnen.

Han studerer teologi og misjon på fjerde året, i liket med Daniel Tonheim (22) og Johannes Aarseth (25). Kathrina Yuen (21) er andreårsstudent.

– Formålet med parafraseringa er vel å gjøre den mer tilgjengelig, og da er det jo nesten rart at de tar med: «Ja, ja og amen» på slutten, sier Helliesen.

The Message

På jakt etter menneskesønnen

Studentene blar videre i boka og innser at mange av versene de kjenner godt, nå er vanskelige å kjenne igjen.

Når de merker at ordet «menneskesønn» er byttet ut med «mann og kvinne» i et vers i Hebreerbrevet, oppstår det en mild panikk i forsamlingen. Har de også tatt «menneskesønnen,» ett av de mest sentrale navnene på Jesus, ut av evangeliene?

Johannes Aarseth får i oppgave å bla opp for å sjekke, mens de andre diskuterer hva som egentlig er det beste bruksområdet for en tekst som The Message.

Helliesen tror den kan fungere fint som et supplement til Bibelen hvis han for eksempel skal preke over en tekst.

– Men jeg vet ikke om jeg ville anbefalt den til den vanlige kristne i sitt personlige andaktsliv.

– Finner du «menneskesønnen», Johannes? spør Daniel Tonheim.

– Ja, de hadde det med, konstaterer Aarseth.

Den lille studiegjengen puster lettet ut og ler litt over eget engasjement.

– Det hadde i hvert fall vært interessant hvis de hadde valgt å erstatte det også, sier Aarseth.

Sverd = ukoselig

Et annet vers som vekker interesse, er Jesu skarpe ord i Matteus 10,34, hvor han sier: «Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd» (Bibel 2011).

I norske The Message er dette oversatt til «Ikke tro at Jeg har kommet for å gjøre livet koselig for dere».

– Det er jo et interessant valg, sier Johannes Aarseth og legger til at han i hovedsak tenker på «bål, ski, peis og kakao» når han ser for seg noe koselig.

– Så «fred» og «koselig» betyr det samme? spør Daniel Tonheim.

Etter å ha bladd gjennom flere sider i boka, har Kathrina Yuen kommet til en egen konklusjon:

– Jeg synes ikke det er så hverdagslig språk.

Hun peker på ei side fra Bergprekenen og viser til de andre:

– Dette her synes jeg er tungt å lese. Det var i hvert fall ikke lettere.

Svein Andersen, forlagssjef i Hermon forlag.

All oversettelse er fortolkning

I Stavanger sitter Solevåg med grunnteksten til Det nye testamente oppe på skjermen sin. Hun forklarer at konkordans er et viktig prinsipp når man driver med bibeloversettelse, altså oversettelse ord for ord.

Hermon forlag har sagt at The Message ikke følger grunnteksten ord for ord, «men prøver å gjengi det Bibelen vil å formidle». Synes du den lykkes med det?

– All bibeloversettelse er fortolkning. Dette er også en fortolkning, som gir én forståelse av det Bibelen skal formidle. Da har man tatt et spesifikt fortolkningsvalg for leseren.

Hun trekker fram et eksempel fra de såkalte saligprisningene, i Matteus 5,3.

«Salige er de fattige i ånden», heter det i bibelselskapets 2011-utgave.

«Velsignet er dere som ikke vet hva dere skal gjøre», står det i norske The Message.

– Det er ikke så lett å forstå hvem «de fattige i ånden» er, så her har Peterson tatt et eksplisitt valg. Da kan man stille spørsmål om det var akkurat det, eller har man lukket døra for andre tolkninger?

– Eller var det kanskje akkurat dette Jesus mente? sier hun litt spøkefullt.

---

Matteus 5,3

Bibel 2011: «Salige er de som er fattige i ånden, for himmelriket er deres.

The Message, norsk: «Velsignet er dere som ikke vet hva dere skal gjøre. Jo mindre det er av dere, jo mer blir det av Gud og Hans makt.»

The Message, engelsk: «You’re blessed when you’re at the end of your rope. With less of you there is more of God and his rule.»

Kilde: Bibelselskapet, Hermon forlag, NavPress

---