Religion

Var fungerende biskop – nå er han Misjonssambandets nye toppleder

MISJONSSAMBANDET: Inntil nylig var han fungerende biskop i Den norske kirke. Nå er Gunnar Bråthen ny generalsekretær i Norsk Luthersk Misjonssamband.

Et enstemmig hovedstyre har valgt Gunnar Bråthen til stillingen som generalsekretær i Misjonssambandet. Det går fram av en pressemelding fra Misjonssambandet (NLM) tirsdag formiddag.

Bråthen er prost i Den norske kirke, i Salten prosti i Sør-Hålogaland bispedømme. Fram til nylig var han fungerende biskop i bispedømmet.

– Hovedstyret har vært opptatt av å finne en kandidat som kan være en samlende visjonsbærer med engasjement, oversikt og helhetlig forståelse for vårt mangfoldige arbeid. Gunnar er som person lyttende, reflekterende og varm, og i kombinasjon med sitt strategiske og overordnede blikk, vekker han tillit og trygghet hos andre. Etter en grundig prosess er vi veldig glade for at Gunnar Bråthen har takket ja til kallet, sier hovedstyrets leder, Knut Espeland, i pressemeldingen.

Bråthen har arbeidet som prest og prost i Den norske kirke i 20 år, men har samtidig hatt frivillige engasjement i Misjonssambandet. Han har blant annet vært rektor på Fjellheim bibelskole. Under generalforsamlingen i 2022 ble han valgt inn i organisasjonens hovedstyre.

– Vi opplever at Gunnar Bråthen har alle forutsetninger for å fylle stillingen som generalsekretær på en trygg og samlende måte. Han står midt i Misjonssambandet og brenner for å lede en organisasjon som vil virkeliggjøre visjonen «Verden for Kristus» i hele sin bredde. Det er også en stor styrke at Bråthen kjenner organisasjonen vår svært godt, sier Espeland i pressemeldingen.

Bråthen tiltrer 1. juni

Siden mai i fjor har Norges største misjonsorganisasjon stått uten permanent leder etter at Øyvind Åsland gikk av etter tolv år som NLM-general.

Birger Helland har siden da vært fungerende generalsekretær. For organisasjonen har det vært et mål å finne ny generalsekretær innen nyttår, uttalte han i oktober, men først nå har altså hovedstyret klart å lande en innstilling. Saken ble behandlet på hovedstyrets møte torsdag og fredag forrige uke.

Gunnar Bråthen tiltrer 1. juni i et åremål på seks år. Den nyvalgte generalsekretæren har ikke besvart Vårt Lands henvendelser tirsdag formiddag, men sier følgende i pressemeldingen:

– Jeg ser frem til å gå inn i oppgaven som generalsekretær og kjenner både på takknemlighet og ydmykhet. For meg representerer ikke dette en ny sammenheng siden jeg har hatt en sterk tilhørighet til Misjonssambandet gjennom hele livet. Jeg har rett og slett ikke fått ro til å si nei til en slik mulighet hvis hovedstyret gir meg en slik tillit, sier Gunnar Bråthen.

Les intervju med Gunnar Bråthen her: – For meg er ikke kombinasjonen ny

Han legger til at han ser på tjenesten som en generalsekretær som en virkeliggjøring av kallet om å dele evangeliet.

– Det opplever jeg å ha gjort gjennom tjenesten i Den norske kirke. Men nå blir det spisset inn mot å bringe evangeliet til de minst nådde, til de som ikke har opplevd «at ljos over landet strøymde», sier Gunnar Bråthen med referanse til en kjent salme av Elias Blix.

Bråthen vil fullføre sin tjeneste som prost gjennom en ordinær oppsigelsestid. Han ønsker ikke å mene noe særlig offentlig om hvordan han planlegger å lede Misjonssambandet før etter at han tiltrer i juni, ifølge pressemeldingen. Han opplyser om at familien trolig flytter til Østlandet i løpet av inneværende år.

Uro og varslinger

Den nye generalsekretæren kommer inn i en organisasjon preget av uro de to siste årene. Flere varsler har kommet inn mot blant annet ledelsen i Misjonssambandet, og flere har kritisert organisasjonens håndtering av varslene. Situasjonen toppet seg da generalsekretær Øyvind Åsland gikk av, bare to måneder før generalforsamlingen.

Åsland avviste at avgangen handlet om varslingssakene, og påpekte at det ikke er unaturlig å gi seg etter tolv år i lederposisjon i organisasjonen. Han var samtidig åpen om at «et krevende samarbeidsforhold med hovedstyret i den senere tid» hadde vært en medvirkende årsak til avgjørelsen.

Daværende hovedstyreformann Raymond Bjuland uttalte at Åslands avgang handlet om en «helhetlig vurdering».

Link-konferansen

Valgt inn i hovedstyret

Bråthen ble fungerende biskop i Sør-Hålogaland bispedømme i 2022, da biskop Ann Helen Fjeldstad Jusnes ble sykemeldt. På samme tid ble han valgt inn i Misjonssambandets hovedstyre.

Dermed hadde han topposisjoner i to organisasjoner som står hverandre nær, men som synes å være på kollisjonskurs i enkelte teologiske spørsmål.

I Misjonssambandet er det for eksempel kun ett offisielt syn i samlivsspørsmålet som gjelder, nemlig at det seksuelle samliv er forbeholdt det livslange ekteskap mellom én mann og én kvinne. I Den norske kirke er det to syn på saken, noe som innebærer at også likekjønnede kan gifte seg i kirken.

I et intervju med Vårt Land høsten 2022, var Bråthen tilbakeholden med å si hvor han selv står i stridsspørsmålene, men sa at han forholder seg til lojal til Den norske kirkes vedtak. Samtidig omtalte han seg selv som «teologisk konservativ».

På spørsmål om han opplever å stå i en teologisk spagat, svarte han at han i utgangspunktet ikke opplever det slik.

– Gjennom hele livet har jeg hatt tilhørighet i begge organisasjonene. Jeg har følt meg fri til å være den jeg er, også teologisk, både i kirken og i Misjonssambandet, uttalte Bråthen.

Hovedstyreleder Knut Espeland ønsker ikke å kommentere ansettelsen utover det som står i pressemeldingen.

NY SJEF: Birger Helland fra Ålgård i Rogaland tiltrer som konstituer generalsekretær i Norsk Luthers Misjonssamband 15. mai.

---

Misjonssambandet

  • Norsk Luthersk Misjonssamband, også kalt Misjonssambandet, ble dannet i 1891.
  • Er en av Europas største misjonsorganisasjoner med ca. 150 aktive misjonærer i utenlandstjeneste.
  • Har omkring 2.500 ­foreninger og lag fordelt på syv regioner over hele landet.
  • Driver også skolevirksomhet på grunn- og høgskole­nivå, bibelskoler, folkehøgskoler, barnehager, forlag og en rekke gjenbruksbutikker.
  • Misjonssambandet er en demokratisk oppbygd organisasjon med generalforsamlingen som høyeste myndighet.
  • Mellom generalforsamlingene ledes Misjonssambandet av hovedstyret, som møtes til syv-åtte møter årlig. Hovedstyret består av syv medlemmer valgt av generalforsamlingen.
  • I det daglige ledes Misjonssambandet av generalsekretær. Generalsekretæren står ansvarlig for hovedstyret og arbeider til daglig ved Misjonssambandets hovedkontor på Fjellhaug i Oslo.

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion