VARSLING:

NLM har mottatt varsel om maktmisbruk i organisasjonen

Norsk Luthersk Misjonssamband har mottatt en varsling om tillitskrise og maktmisbruk i organisasjonen. Samtidig tar tidligere kretsleder Endre Stene et kraftig oppgjør med det han kaller en «ødeleggende kultur».

– Jeg håper NLM tar imot utfordringen til å ta oppgjør med en ødeleggende kultur, og igjen lar kraften i ydmykt og selvkritisk lederskap få prege organisasjonen, skriver Endre Stene i et leserinnlegg i Dagen tirsdag.

Der tar den tidligere kretslederen, forsamlingslederen og bibelskolelæreren i NLM et oppgjør med egen organisasjon, som han mener er blitt mer lukket. Ifølge ham kan mange NLM-ere også fortelle at de har følt seg krenket av sentrale ledere. Varslere får dessuten ikke en god og etterrettelig behandling, hevder han.

I innlegget går det fram at NLMs kontrollkomite på forsommeren mottok en varsling om tillitskrise i organisasjonen, basert på ti ulike fortellinger om maktmisbruk. Stene opplyser ikke om det er han selv som står bak varselet, og ønsker verken å kommentere varselet eller leserinnlegget akkurat nå, opplyser han til Vårt Land.

LES INNLEGGET HER: En bringes til taushet av frykt for represalier

'Bringes til taushet'

I innlegget hevder Stene at varslere i NLM er blitt «brakt til taushet ved at deres fortelling ikke ble hørt, anerkjent eller besvart».

«Siden tilknytningen til organisasjonen ofte er vevd sammen med familiære, relasjonelle, tros- og kallsmessige bånd, velger mange å innordne seg ved å forbli tause om den urett en har blitt utsatt for», skriver han.

«Omkostningene ved å stå opp mot maktmisbruken de har opplevd, blir for store. I stedet bringes en til taushet av frykt for represalier, eller rett og slett fordi det å miste familie og venner ikke er et alternativ. Ikke sjelden er konsekvensene depresjon, sykemelding, uføre og avsluttete arbeids- og tillitsforhold», heter det i innlegget.

Bakgrunnen for Stenes leserinnlegg er den svenske dokumentarserien «Drap på Knutby», som nylig er blitt vist på NRK. «Overgrepene i Knutby fikk en iøynefallende og grov form som gjør det lett å distansere seg. Men mekanismene rundt dem er skremmende gjenkjennbart», skriver Stene.

Han påpeker at man innad i NLM er «frimodige på å korrigere problematisk teologi i norsk kristenliv og samfunnet forøvrig. Derimot er min erfaring at lojaliteten er så sterk til egne ledere at internkritikk knapt eksisterer», skriver han, og eksemplifiserer:

«Dersom det meldes at sentrale ledere gjør noe feil, er uredelig, snakker usant og misbruker makt, synes det å være nærmest umulig å få gehør. En transparent og åpen lederkultur virker å være svakt utviklet», skriver han.

Stene hevder at han også selv har «opplevd belastningen både som varsler og å være direkte utsatt for maktmisbruk og gjengjeldelse».

Avviser kritikken

NLMs generalsekretær Øyvind Åsland avviser at organisasjonen ikke tar varslere på alvor. Han mener heller ikke NLM er blitt mer lukket – snarere tvert imot:

– De ti siste årene har det skjedd en tydelig profesjonalisering av NLM, nettopp for å unngå sånne tendenser som Stene peker på. Vi legger vekt på arbeidslivets spilleregler og har for eksempel fått på plass en verneombudsordning. Vi har god kontakt med medarbeiderforeningen og gjør de ansatte klar over hvordan de kan forholde seg hvis de opplever vanskelige arbeidsforhold, sier Åsland.

NLM er dessuten en åpen, demokratisk organisasjon med en generalforsamling som øverste myndighet, påpeker han.

– De velger selv hovedstyre og ser dem i kortene.  NLM er en såpass stor organisasjon at det er vanskelig å se for seg forhold som i Knutby der det sitter to-tre stykker som fører organisasjonen på ville veier.

– Men maktmisbruk kan vel også skje i store organisasjoner?

– Det kan skje, men jeg mener at det er ikke så lett å komme unna med det i NLM på grunn av den demokratiske oppbyggingen og alt jeg nettopp har skissert, sier Åsland.

– Avviser du kritikken til Stene helt?

– Det er vanskelig for meg å kommentere den når den er uten konkrete eksempler. Det er jo noen generelle poenger som jeg er enig i, for eksempel at det er viktig for alle kristne ledere å se Knutby-dokumentaren. Da ser man hvor galt det kan gå hvis kulturen utvikler seg i lukket retning. I Knutby har mange påpekt mangel på tilsyn. I NLM mener jeg dette er godt utviklet.

– Dere har mottatt et varsel om tillitskrise i organisasjoner. Hvordan forholder du deg til det?

– Varselet er sendt til kontrollkomiteen, ikke meg. Foreløpig kan jeg derfor ikke uttale meg om det.

'Vondt å lese historiene'

Raymond Bjuland, formann i NLMs hovedstyre, bekrefter at hovedstyret mottok varselet i august. Fordi varselet omhandler taushetsbelagt informasjon, kan han ikke gå nærmere innpå innholdet, men han opplyser at det inneholder saker av ulik karakter og at sakene strekker seg over en periode på over 10 år.

– Vi ønsker som organisasjon å fremstå som åpen og med en god lederkultur, og varselet er noe vi tar på alvor. Jeg har ikke lest dette inngående enda, men det er vondt å lese historiene, sier han.

Hovedstyret vil nå sette seg grundig inn i sakene. Deretter vil de vurdere hvordan de skal behandle dette videre.

Vårt Land har tatt en rekke telefoner til en rekke NLM-ere som har hatt eller har verv i organisasjonen. Noen kan bekrefte mekanismene som Stene beskriver i innlegget, men ønsker ikke å stille opp til intervju. Andre kjenner ikke til problematikken. Flere ønsker ikke å kommentere saken.

LES MER

• Alf Gjøsund kommenterer: Menigheten som ble et helvete

• Psykolog Kari Halstensen: Knutby minner oss om at mennesker kan reise seg igjen

• Erling Rimehaug: Jeg kjenner meg igjen i Knutby-pastor Peter Gëmback

---

Fakta:

---

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion