Religion

Øyvind Åsland slutter som generalsekretær i Misjonssambandet

MISJONSSAMBANDET: Øyvind Åsland og Misjonssambandets hovedstyre har blitt enige om at Åsland fratrer som generalsekretær 15. mai 2022, melder organisasjonen i en pressemelding.

Øyvind Åsland startet som generalsekretær i Misjonssambandet 1. september 2010. Nå går han brått av.

– Hovedstyret vil takke Åsland for hans iherdige innsats gjennom hele sin tid som generalsekretær, sier hovedstyrets formann, Raymond Bjuland i en ordknapp pressemelding sendt ut av misjonsorganisasjonen tirsdag.

Øyvind Åsland uttaler i meldingen at det ikke er unaturlig å gi seg som generalsekretær etter tolv år i en slik rolle.

– Det er noe jeg har tenkt på over tid, og er uavhengig av uroen, ikke minst i mediene, knyttet til organisasjonen vår det siste halvannet året. Skiftet har heller ikke sammenheng med varslingssaker som har preget organisasjonen siden august 2020, sier Åsland.

– Så har det hatt betydning for min vurdering at jeg har opplevd et krevende samarbeidsforhold med hovedstyret i den senere tid, sier Åsland.

På nettsiden til Missjonssambandet uttaler Åsland at han ikke kan si «noe særlig mer» om samarbeidsforholdene med hovedstyret, da han har skrevet under på en avtale med en taushetsklausul.

– Men som generalsekretær er jeg avhengig av at det er full tillit mellom hovedstyret og meg, og dessverre lå ikke forholdene lenger til rette for at jeg kunne fortsette.

Kan ikke svare

Vårt Land har stilt en rekke spørsmål til Øyvind Åsland om avgangen.

– Har du følt deg presset til å gå?

– Det er en del spørsmål jeg ikke har anledning til å svare på. Dette er ett av dem. Det jeg kan si er at det har vært betydelige problemer med samarbeidsforholdet med hovedstyret som har resultert i at jeg går av, sier Åsland til Vårt Land.

– Hvem tok initiativet til at du skulle gå?

– Det har jeg heller ikke anledning til å svare på.

Åsland bekrefter at han har skrevet under på en sluttavtale med hovedstyret som legger rekke begrensninger for hva han kan uttale seg om.

– Kan du si noe om hva avtalen sier at du kan uttale deg om og ikke?

– Jeg kan ikke si så mye mer enn det jeg har sagt nå. At det er vanskelige samarbeidsforhold som har gjort at jeg går.

Åsland sier det blir spesielt å slutte.

– Det er vemodig. Det må jeg si. Jeg har hatt hele mitt yrkesaktive liv i Misjonssambandet. Og jeg har snart hatt tolv år som generalsekretær. Det har vært svært meningsfulle år.

Åsland har ikke konkrete planer om hva han nå skal gjøre, annet en at han vil trekke seg tilbake og tenke seg om.

– Det er mange tanker man kan gjøre seg i en situasjon som dette. Jeg vil prøve å se på det som en anledning til å stoppe opp og reflektere over det som har vært, men også for å se framover sammen med kona mi, sier Åsland, som understreker at han på ingen måte er ferdig med kallet til misjon.

Ingen alvorlige forhold ligger bak avgangen

Både hovedstyrets formann og avtroppende generalsekretær presiserer at det ikke ligger noen spesifikke hendelser, som en krenkelse, økonomisk mislighold eller andre alvorlige forhold, bak avgangen.

– Vi vil komme tilbake med nærmere informasjon når det er avklart hvem som skal ta over som ny generalsekretær, sier Raymond Bjuland i pressemeldingen.

På nettsiden til NLM uttaler Bjuland at han ikke ønsker å gi noen vurderinger fra hovedstyrets side av at avgangen kommer under to måneder før generalforsamlingen til NLM.

– En totalsituasjon

Siden høsten 2020 har Misjonssambandet fått mye oppmerksomhet for en rekke varslingssaker i organisasjonen. På spørsmål om Åslands avgang har en sammenheng med disse, svarer Bjuland:

– For hovedstyret handler dette om en totalsituasjon.

Bjuland vil ikke si noe om hva som eventuelt har endret seg siden hovedstyret i august i fjor uttrykte tillit til generalsekretæren. Det skjedde i etterkant av at et eksternt varslingsutvalg – i flere måneder og med en kostnadsramme på over tre millioner kroner – hadde gjennomgått en rekke varslingssaker og konkludert med at «generalsekretæren gjennomgående har behandlet sakene på en forsvarlig måte», skriver Misjonssambandet.

På nettsiden til NLM sier Øyvind Åsland at det «ikke kjennes helt bra å sette punktum såpass brått».

– Jeg skulle gjerne brukt mer tid på å ta skikkelig avskjed med nære medarbeidere, med ansatte, frivillige og samarbeidspartnere i Norge og internasjonalt, og også med internasjonale kollegaer.

Vårt Land kommer tilbake med mer.

---

Norsk Luthersk Misjonssamband

  • Norsk Luthersk Misjonssamband ble dannet i 1891.
  • Er en av Europas største misjonsorganisasjoner med ca. 150 aktive misjonærer i utenlandstjeneste.
  • Har omkring 2.500 ­foreninger og lag fordelt på syv regioner over hele landet.
  • Driver også skolevirksomhet på grunn- og høgskole­nivå, bibelskoler, folkehøgskoler, barnehager, forlag og en rekke gjenbruksbutikker.

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion