Som 28-åring ble hun rektor på katolsk skole: – Evig takknemlig

FORTELLINGER FRA KRISTEN-NORGE: Da Elisabeth Thielemann var 28 år gammel, ble hun rektor på nystartede St. Eystein skole i Bodø. Den gang var de tolv elever, nå jobber den katolske skolen for å utvide.

Elevene på St. Eystein skole i Bodø er samlet i skolegården med beskyttelsesbriller på, for å se dagens store begivenhet i naturen: En delvis solformørkelse, der månen dekker over halvparten av solen.

Elisabeth Thielemann står midt i mengden sammen med pater Reidar Voith, og lar seg begeistre av synet på himmelen.

Med 80 elever har den katolske grunnskolen i Bodø nådd sin maksimale kapasitet, og i flere år har de hatt ventelister for elever som vil begynne. De har lenge ønsket å bygge ut, for å få plass til enda flere. Nå er den økonomiske rammen på plass og rektoren har jevnlig kontakt med arkitekt.

– Jeg har lenge gått med en skole i hodet. Noen ganger kan det føles som om jeg snakker om et luftslott, for det er mye som må gjøres før selve byggearbeidet. Men nå har jeg sagt at det må skje neste år, sier hun.

Elisabeth Thielemann. Rektor ved St. Eystein skole i Bodø

Ung og naiv

St. Eystein katolske grunnskole er den nordligste katolske skolen i verden. Elisabeth Thielemann har vært rektor her siden den ble startet i 2004. Den gang var hun 28 år gammel.

– Den største styrken min var at jeg var ung og naiv med godt pågangsmot, sier hun og ler.

Thielemann har vokst opp som femte generasjons katolikk i Norge. Etter videregående skole utdannet hun seg som lærer og fikk jobb ved katolske St. Paul i Bergen.

Det var rektoren hennes i Bergen som utfordret Thielemann til å ta stillingen i Bodø, da skoleplanene ble kjent. På grunn av økonomi ble den påtenkte skolen utsatt, og Thielemann la fra seg tankene om å bli rektor.

Så fikk hun et brev fra skolestyret i Bodø om at pengene var på plass, og at hun var ønsket i stillingen.

– Jeg fikk hjerteklapp og sommerfugler i magen. Det opplevdes som et kall til tjeneste for kirken, og jeg tenkte at jeg bare måtte prøve.

Band og ballett

Det bor like i overkant av tusen katolikker i Bodø og omegn, forteller Thielemann. Av de 80 elevene på skolen, er omtrent 20 prosent fra katolske familier.

– Vi driver ikke en skole for katolikker, men fordi vi er katolikker. Jeg er overbevist om at vi har noe å bidra med i samfunnet, sier rektoren.

Elisabeth Thielemann. Rektor ved St. Eystein skole i Bodø

I Bodø har Den katolske kirke lenge satt et tydelig avtrykk i lokalsamfunnet. Kirken etablerte seg i byen etter 2. verdenskrig, og på 60- og 70-tallet yret det av liv i lokalene som nå tilhører St. Eystein skole.

Bygget ble reist av dominikanernonner som kom flyttende fra England på begynnelsen av 50-tallet.

– Nonner bidrar ofte som sykepleiere eller lærere. Her startet de byens første ungdomsklubb, forteller Thielemann.

En av nonnene, søster Ruth, var tidligere ballettdanser på en av de store scenene i London. Hun ble oppfordret til å ta med ballettskoene, fordi de kunne hjelpe henne å komme i kontakt med barn og unge på en fin måte, forteller Thielemann.

På ungdomsklubben i Bodø startet hun dermed ballettundervisning. I tillegg åpnet nonnene lokalene for ungdomsband som trengte øvingslokaler.

Elisabeth Thielemann. Rektor ved St. Eystein skole i Bodø

Artisten Halvdan Sivertsen har tidligere fortalt at han startet sitt første band i «nonnekjelleren».

– Her kunne bandene synge så høyt de ville og på engelsk. Mange steder var ikke det greit, men nonnene var selv fra England og brydde seg lite om språket. De ville heller at ungdom skulle engasjere seg her på ungdomsklubben enn å gå gatelangs, sier Thielemann.

---

St. Eystein skole

  • Katolsk grunnskole i Bodø, fra 1. til 10. trinn
  • Ble startet opp høsten 2004.
  • Elisabeth Thielemann har vært rektor siden oppstarten
  • En del av visjonen er at skolen skal kjennetegnes av fire ord: Kunnskap, engasjement, utfordring og fellesskap

---

Samarbeid med kommune

Rektoren på St. Eystein forteller at mange i Bodø har hatt et godt forhold til kirken, på grunn av åpenheten nonnene viste.

– Som skole vil vi ha den samme åpenheten, og være en link mellom kirke og samfunn hvor påvirkningen går begge veier. Jeg er glad for å være på en plass hvor bidraget vårt blir tatt så godt imot som her.

Elisabeth Thielemann. Rektor ved St. Eystein skole i Bodø

En viktig årsak til at de nå kan utvide virksomheten, er det gode samarbeidet med kommunen og fylket, hvor de bidrar innen skoleutvikling.

– Ofte er det en barriere mellom private og offentlige skoler. Men her får vi respekt for arbeidet vi gjør, og viser respekt for arbeidet andre gjør. Sammen blir vi bedre.

Vi driver ikke en skole for katolikker, men fordi vi er katolikker. Jeg er overbevist om at vi har noe å bidra med i samfunnet

—  Elisabeth Thielemann

Hadde all undervisningen selv

Da skolen startet i 2004, var det med tolv elever fra 1. til 5. trinn. I begynnelsen hadde rektoren selv alle de 27 undervisningstimene hver uke, med god hjelp av en erfaren lærer som stod for planleggingen.

– Det hjalp at jeg var en dreven vikar som var vant til å være i klasserommet.

Etter hvert som skolen vokste, kunne hun trekke seg tilbake til kontoret og konsentrere seg mer om ledelse og utvikling.

Når hun ser tilbake, tror hun mye av kompetansen hennes kom fra erfaring med frivillig arbeid i kirken. Etter å ha vokst opp med barne- og ungdomsleirer, ble hun leirsjef og senere leder av leirutvalget til Norges Unge Katolikker.

– Hva tenker du nå om kompetansen du den gang hadde til å starte en skole?

– Jeg er evig takknemlig for at noen andre så kompetansen min og utfordret meg. Og jeg er glad for at jeg turte å stole på de som hadde troen på meg.

Elisabeth Thielemann. Rektor ved St. Eystein skole i Bodø

«Det er her det er religionsfrihet»

– Hva skiller dere fra andre skoler?

Thielemann forteller at skolen har et pedagogisk grunnsyn forankret i kirkens sosiallære, og at kirkens menneskesyn ligger til grunn for verdiene deres.

Men som et alternativ til den offentlige skolen, er vekten på tro og livssyn viktig. Det gir dem et godt grunnlag for å jobbe med hele mennesket, når de kan inkludere det åndelige og religiøse perspektivet.

– Alle elevene skal være fri til å finne ut av sin vei selv, men vi ønsker at elevene skal få et naturlig forhold til tro, og at de tør å reflektere og dele tankene sine. For mange i dag er tro veldig fjernt, men på skolen har elever sagt: «Det er her det er religionsfrihet, for her kan man snakke om religion».

For hennes egen del, er den katolske troen en viktig driver i arbeidet.

– Troen gir meg en styrke til å stå i det jeg gjør. Det gir også stor mening for meg å ta vare på skaperverket og føre det videre på best mulig måte. Hvert barn er skapt i Guds bilde og en del av skaperverket vi skal forvalte.

– Målet er at arbeidet vi gjør her skal berike livene deres, at de skal bli gode medborgere og kunne se tilbake og si at tiden på St. Eystein ga dem noe viktig i livet.

Elisabeth Thielemann. Rektor ved St. Eystein skole i Bodø

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Mer fra: Religion