Nyheter

Koronaviruset vil gi press på bemanningen på sykehjem

Mens koronasmitten fortsetter å spre seg, stålsetter kommunene seg for utfordrende uker på landets sykehjem.

Sykehjem i Oslo stenges for besøk, og mange steder i landet innføres det strenge restriksjoner for besøkende på grunn av fare for koronasmitte.

Vårt Land har de siste dagene satt søkelys på hvordan sykehjem takler koronautbruddet. Det er her de mest sårbare gruppene befinner seg, og mange sykehjem har derfor satt igang strenge vernetiltak. Folkehelseinstituttet oppfordrer folk til å unngå sykehjemsbesøk hvis det er mulig. Dessuten frykter syke eldre å bli utsatt for smitte fra hjemmesykepleie.

Foreløpig er situasjonen håndterbar

Når smitten sprer seg i samfunnet, betyr det også at antallet sykehjemspersonell som sitter i karantene, vil øke.

– Det kommer til å bli press på bemanningen fremover, konstaterer kommuneoverlege i Drammen kommune, John David Johannessen.

Foreløpig har smitten blant de ansatte på kommunens 13 sykehjem vært spredt, og ikke vokst seg stor på én institusjon. Dermed mener kommuneoverlegen at situasjonen foreløpig er håndterbar.

– Viktig med samarbeid med sykehuset for hvordan vi skal håndtere pasienter om de har behov for mer alvorlig behandling. Samtidig har sykehjemmene kortidsplasser som er viktig for å avlaste sykehuset. Vi vet ikke fra dag til dag hvordan dette vil utvikle seg, men vi er nå forberedt på å ta imot folk vi ikke hadde vært i stand til i forrige uke, sier Johannessen.

Han forteller at Drammen kommune også prøver å gjøre avtaler med hoteller, slik at de «minst dårlige pasientene» kan plasseres på hotell bemannet med sykepleier og annet helsepersonell.

– Ser ikke så svart på det

Kai Brynjar Hagen, ansvarlig for smittevern hos kommuneoverlegen i Bodø, forteller at kommunen har noe sykehjemspersonell i karantene. De har jobbet på spreng de siste dagene for å minske smitten, men også forberede seg på høyere karantenetall. Hagen er godt fornøyd med at de har mobilisert en slags vikarpool dersom behovet melder seg.

– Vi har en liste over helsepersonell i kommunene, for eksempel fysioterapeuter, som vi har frigjort til andre oppgaver. Vi har også rekruttert en rekke lege- og sykepleierstudenter fra universitetet, dessuten har vi mobilisert ganske mange friske pensjonister som tidligere har jobbet som helsepersonell, forteller smittevernoverlegen.

Selv om kommunen forbereder seg på det verste, ser de ikke så svart på det, ifølge Hagen. Han forteller også at det fra mandag opprettes det han kaller et kommunehospital, der eventuelle smittede som er så syke at de ikke kan følges opp hjemme, men som ikke trenger ikke innleggelse på sykehus, kan legges inn.

– Foreløpig har ikke dette vært nødvendig, men dette er våpenet vi har klart hvis vi trenger det, sier Hagen.

Dag til dag

– Det blir krevende. Noe personell er i karantene, men hittil har det gått greit, forteller Hans Petter Torvik, kommuneoverlege i Sandnes.

Han forteller at de i Sandnes kommune har laget lister over personell som kan flyttes internt, og peker blant annet på at helsesykepleiere kan være tilgjengelige ettersom skolene er stengt.

– Foreløpig er vi bare i starten, så hittil har det vært viktig å kartlegge hvilke ressurser vi har og samarbeide på tvers av kommuner. Vi kommer til å vurdere hvordan vi kan omprioritere på innsatspersonell fortløpende..

Halvard Bø, kommuneoverlege i Halden kommune, forteller at det er vanskelig å få fylt arbeidslistene og at det er færre å dele arbeidsoppgavene på.

– Noen må jobbe mer enn vanlig og vaktene blir travlere enn normalt. Det er klart at det er et problem, men det er noe vi alle gjør for å prøve å forhindre smitte, sier Bø.

Også i Halden har de kartlagt helsepersonellet i andre avdelinger i kommunen, og vil vurdere å flytte på disse dersom behovet oppstår.

– Det kan være snakk om helsesykepleiere som vi kan flytter over til aktivt arbeid i helse- og omsorgssektoren, eller sykepleiere som jobber i administrasjonen som må tilbake i praktisk arbeid. Dette vil foregå litt dag til dag.

 

LES MER OM SÅRBARE GRUPPER UNDER KORONAKRISA:

• Sykehjem over hele landet stenger dørene for å hindre koronasmitte

• Folkehelseinstituttet oppfordrer besøkende: – Unngå besøk på sykehjem dersom det er mulig

• Ropstad til norske barn: Ta kontakt med en voksen du stoler på

• Korona har rammet sykehjem: Han verner de mest sårbare mot viruset

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen er journalist i Vårt Lands kulturavdeling

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter