Bråset Bo og omorgsenter i Asker kommune har 200 beboere, og er dermed et av landets største sykehjem. Her er dørene stengt for alle bortsett fra ansatte og pårørende. Overflater vaskes oftere. Tiltakene blir stadig strammet til.

Alle aktiviteter der det kommer folk som ikke er pårørende, er avlyst. Ingen kommer lenger inn i institusjonene. Dørene ble helt lukket på mandag.

– Alt skjer så kjapt nå. Kommunen har krisestab og kommer med nye tiltak, sier Jan Frisk. Han er enhetsleder for alle sykehjem og dagsenter i gamle Røyken kommune og Hurum.

Færre får komme på besøk

Dette er noen av tiltakene:

• Sterkere restriksjoner på hvor lenge pårørende kan være på besøk.

• Egne soner der pårørende og beboere møtes.

• De fører logg og vil sjekke alle som skal på besøk for symptomer.

På sykehjemmene i Halden er også alle fellessamlinger avlyst. Musikkarrangementer, vaffelkafeer og andre tiltak er utsatt. Bare en til to pårørende kan være på besøk samtidig.

– Kommunen lager informasjonsskriv til alle pårørende. Besøk blir begrenset og vi innfører logg. Alle som besøker sine pårørende må skrive navnet sitt, slik at eventuelle smittede kan spores lett. Det sier enhetsleder i Halden, Anniken Nilsen.

LES OGSÅ: Smittede på sykehjem skal på enerom merket smittevernregime

Må regne med færre ansatte på jobb

Hun sier at de legger planer for å jobbe med et minimum av bemanning og at de hele tiden vurderer hva de kan begrense. De må tenke hva som er praktisk mulig. For eksempel: Hva gjør de når skoler og barnehager stenges?

– Dette er en dugnad i samfunnet vi alle må stille opp på, sier hun og legger til at de ansatte er mest bekymret.

– Det er vanskelig å ta innover seg situasjonen, og det skjer endringer kontinuerlig. Vi håndhilser ikke, og det er selvsagt satt ut ekstra håndsprit.

Hvilken beredskap har dere på forsyninger og matlaging?

– Å smøre mat sammen på institusjonene er et sosialt og hyggelig tiltak som en del av beboerne klarer å være med på. Blir det sykdom, må vi få ferdigsmurt mat fra vårt sentralkjøkken, sier Nilsen.

Første koronatilfelle på sykehjem

Torsdag kom det første tilfellet av koronasmitte på sykehjem, da en ansatt i Oslo fikk påvist smitten. Vedkommende fikk påvist smitte onsdag og er nå i hjemmeisolasjon.

Sju beboere er isolert på sine rom, og tolv andre ansatte er i hjemmekarantene fordi de har vært i nærkontakt med den smittede, opplyser sykehjemsetaten i en pressemelding, skriver NTB.

Tre andre medarbeidere ved Lillohjemmet var fra før i hjemmekarantene fordi de hadde vært i smitteutsatte områder eller vært i nærkontakt med andre som har vært det.

Det er innført besøksrestriksjoner på alle Oslos langtidshjem og helsehus. Hovedpårørende til dem som er isolert, er informert. Pårørende som skal besøke dem som er isolert, må bruke smittevernsutstyr og ta kontakt med posten på sykehuset før de kommer.

 

Merker presset i førstelinja

Jan Frisk i Asker regner med det blir enda skarpere råd for pårørende i tida framover.

– En pandemi betyr jo en mengde smittede samtidig, Da vil det gå utover de ansatte, som også blir syke. Vi har beredskapsplaner på hvordan vi kan gjøre jobben med et minimum av ansatte.

De forbereder seg på å omdisponere personale, hvis avdelinger må stenge, og vurderer å kutte dagsentredriften for en periode.

Det er de aller mest utsatte som bor på sykehjem, og Jan Frisk merker presset.

– Det er klart av vi kjenner på det. Vi er helt i førstelinjen for den mest sårbare gruppa pasienter. Vi merker stresset og ønsker tiltak raskere enn det som blir besluttet sentralt. Jeg er glad for at vi er i forkant. Det er den svakeste befolkningen som er utsatt, sier han til Vårt Land.

Har helsemyndighetenes råd vært gode nok for sykehjemmene?

– Egentlig har det vært få konkrete råd for denne gruppa, det har vært de generelle rådene som gjelder alle. De har vært gode nok, så langt, sier han.

Kommunelegene burde fått klarere retningslinjer

Frisk mener derimot at sentrale råd og tiltak til kommunelegene kunne vært tydeligere og mer entydige. For eksempel: «Har du fem smittede i en kommune, gjør følgende». Det hadde ført mer like beslutninger rundt i landet, tror han.

– At avgjørelser er desentralisert til de enkelte kommunelegene er ikke bare enkelt. Kommunelegene er hardt belastet, jobber døgnet rundt og er i krisemøter hele tiden, sier Jan Frisk.

Han understreker likevel at tiltak også kan komme for tidlig.

– Timing er vanvittig viktig i den situasjonen vi er i. Kommer en beslutning om å stenge en institusjon for tidlig, kan det miste kraften. Da ville folk reagert på at man stengte uten at noen var syke.

Frisk er glad for at de var tidlig ute med sporing av ansatte og besøkende. Ansatte som har vært i land med smitte ble øyeblikkelig satt i karantene i 14 dager, med tilbakevirkende kraft til 17 februar.

– Vi planlegger for at det er pandemi, og vurderer hva som er livsnødvendige tiltak og ikke. Vi forbereder oss på å omdisponere personale, hvis avdelinger må stenge. Vi vurderer å kutte dagsentredriften for en periode.

På sykehjem er det også beboerere som ligger for døden, da blir de pårørende fulgt inn til rommet.

Frisker opp kunnskap

Anniken Nilsen i Halden sier de håper de skal begrense smitten så langt som mulig.

– Vi som jobber med helse er jo vant til å forholde oss til smitte. Likevel kjører vi nye runder med oppfrisking – det er jo kunnskap som gir trygghet. Det ikke vi som er friske som blir alvorlig syke, foreløbig. Det er de svakeste i samfunnet.

 

LES OGSÅ:

Kirkelige tilbud endres over hele landet. Gudstjenester avlyses i Oslo, Nidaros, Tunsberg og Agder

Syke eldre frykter koronasmitte fra hjemmepleiere

Rene egoisme å tenke at du selv ikke er i risikogruppen og at det derfor ikke er så nøye med håndvasken