Folkehelseinstituttet har laget egne råd for smittevern mot koronaviruset på sykehjem. Rådene ble sist oppdatert 9. mars.

Eget smittevernregime

Får en person på sykehjem påvist koronaviruset, skal beboeren plasseres på enerom med eget bad og toalett, og døren skal merkes tydelig med smittevernregime. Bare helsepersonell og eventuelle pårørende som ha kontakt med beboeren, skal ha adgang, og de må da ha smittevernutstyr på seg.

En lege skal gjøre en klinisk vurdering om personen skal bli på sykehjemmet eller flyttes til et sykehus.

Stoler på råd

Pasient- og brukerombud i Rogaland, Gro Snortheimsmoen Bergfjord, sier at hun stoler på rådene som Folkehelseinstituttet gir.

– Det kan sikkert være like greit å la beboere med viruset være i enerom på sykehjemmet som å ta risikoen med å flytte dem, sier hun.

Bergfjord har så langt ikke fått henvendelser fra personer som er urolige for koronaviruset.

– Vi har fått én sak på en person som har fått utsatt operasjonen sin på grunn av korona. Ellers hører vi lite om det. Det viktigste vi kan gjøre nå, er at alle deltar i dugnaden og hører på råd, sier hun.

LES OGSÅ: Korona-virus på sykehjem: Han verner de mest sårbare

 

Korona på sykehjem

Folkehelseinstituttet har laget egne råd og tiltak for å begrense koronasmitte på sykehjem. Rådene ble sist oppdatert 9. mars. Dette er hovedtrekkene:

Nærkontakt/lavrisiko:

Med «nærkontakt» menes personer som har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet syk med koronaviruset. Forblir «nærkontakt» til 14 dager etter kontakten med den smittede.

En «lavrisikokontakt» har vært eksponert for en smittet person, men ikke hatt nærkontakt. Den har vært på transportmiddel med noen som er bekreftet smittet, vært i områder med utbredt spredning av viruset eller har fulgt smitteverntiltak i pleie av en pasient med viruset.

For disse to gruppene er rådet at man kan bli værende på sykehjemmet, men bli observert for feber, hoste eller andre luftveissymptomer i 14 dager etter mulig kontakt med viruset.

Mistanke:

Ved mistanke om at en beboer er smittet, skal lege gjøre en klinisk vurdering av om personen kan bli på sykehjemmet eller må overflyttes til sykehus. Trenger pasienten sykehusinnleggelse, skal vakthavende lege kontaktes.

Før det er avklart om beboeren har viruset, skal beboeren plasseres på enerom. Ved flyttingen skal beboeren helst ha på seg kirurgisk munnbind, ellers må helsepersonell være kledt i beskyttelsesutstyr. Helsepersonell som skal undersøke, behandle eller ha nærkontakt med beboeren, skal bruke beskyttelsesutstyr. Det vil si munnbind, frakk med lange ermer, hansker og briller/visir.

Har viruset:

Pasienter som har fått påvist koronavirus skal plasseres på enerom med eget bad og toalett. Døren skal merkes tydelig med smitteregime. Kun nødvendig helsepersonell og nødvendige pårørende skal ha adgang, og all kontakt skal loggføres.

Besøk:

Folkehelseinstituttet ønsker at du ikke besøker noen på sykehjem hvis du har feber, hoste eller andre luftveissymptomer. Det samme gjelder hvis du har vært i områder med smittespredning eller hatt nærkontakt med personer som har fått viruset påvist. Er det likevel helt nødvendig å besøke pasienten, må beboerens avdeling kontaktes slik at nødvendige smitteverntiltak kan tilpasses.

 

LES OGSÅ:

Syke eldre ekstra utsatt: Frykter å bli smittet hjemme

Se liste: Disse arrangementene er avlyst i Kirke-Norge