Etter at regjeringen stenge skoler og barnehager og ba flest mulig holde seg hjemme, har kommuner over hele landet innført besøksforbud eller streng adgangskontroll på sine sykehjem.

I hovedstaden er det innført adgangskontroll på samtlige langtidshjem og helsehus. Kommuner som Kristiansand, Larvik, Narvik, Fredrikstad, Lørenskog og Sarpsborg har innført besøksforbud, med visse unntak.

Ifølge SSB bor det rundt 40.000 mennesker på sykehjem rundt om i landet. Mange av disse vil derfor ikke få besøk de kommende ukene.

– Enn så lenge er det opp til den enkelte kommuneoverlege å vurdere tiltakene på sine sykehjem, sier Hanne Eriksen-Volle, seksjonsleder i Folkehelseinstituttet, til Vårt Land lørdag formiddag.

Hun understreker at Folkehelseinstituttet kommer med faglige råd, men at Helsedirektoratet kan vedta nasjonale krav dersom det blir nødvendig.

– Generelt sett så har Helsedirektoratet mange verktøy i verktøykassa si, men de ønsker så langt det er mulig å appellere til frivillighet og ikke tvang, forteller seksjonslederen.

Stengte dører

– Det er ikke den mest lystige tiden å bo på sykehjem akkurat nå, erkjenner John David Johannessen, kommuneoverlege i Drammen.

Per lørdag formiddag er Viken det fylket med flest koronasmittede. I Drammen, som er den største kommunen i Viken, er det totalt 13 sykehjem. Johannessen forteller at de har innført streng besøkskontroll på alle.

– I praksis kan det anses som et besøksforbud, men noen er i den situasjonen at de trenger besøk. Derfor har vi en viss grad av skjønn og fornuft i enkelttilfeller.

– Hvordan vil det være for sykehjemsbeboerne fremover nå som mange kommer til å sitte alene? 

– De vanlige livsgledeaktivitetene ved våre sykehjem vil ikke kunne gjennomføres. Til vanlig har vi mye aktivitet, med besøk fra kor, barnehager og andre. Slike tilbud har stoppet helt. Dessuten vil det bli lite besøk fra pårørende. Vi kan ikke lenger ha det optimalt, men godt nok, sier Johannesen.

Besøksforbud, men unntak for døende

– Vi har lagt ned besøksforbud på alle våre fire sykehjem, sier Halvard Bø, kommuneoverlege i Halden kommune, også i Viken.

– Selvsagt gjør vi unntak om det er helt spesielle situasjoner, men i utgangspunktet har vi forbudt besøk.

Kommuneoverlegen forteller at unntakene er knyttet til døende. Dersom pasienter er inne i sin siste fase av livet, skal sykehjemmene i Halden slippe inn pårørende sett at de ikke kan bringe inn smitte.

– Viktig å beskytte sårbare grupper

Folkehelseinstituttet slår fast at sykehjem må beskyttes mot smitte, og anmoder mot å unngå besøk dersom det er mulig. Hanne Eriksen-Volle, seksjonsleder i Folkehelseinstituttet, mener likevel det er vanskelig å si noen bastant om hvem som skal få besøk og ikke.

– Vi vet at risikoen for å få en alvorlig sykdom med koronasmitte øker med alderen, derfor er det viktig å beskytte de som er i disse sårbare gruppene. Vi vet også at på sykehjem er det mange som ikke går ut selv, og dermed er den største risikoen at smitten kommer via ansatte og besøkende, sier Eriksen-Volle.

Hun innrømmer at det kan være utfordrende for de som ikke får besøk som de pleier.

– Vi risikerer problemer knyttet til ensomhet. I tillegg til pasienter og eldre som ikke kan få besøk, gjelder det også barn og arbeidstakere som ikke har den sosiale omgangen de pleier. 

Les hele svaret fra Folkehelseinstituttet i denne saken

– En felles dugnad

– Vi ber pårørende vurdere hva som er nødvendig. Vi har en veldig streng adgangskontroll, men ikke et forbud, sier Turid Tjora.

Hun er direktør ved Tasta sykehjem, Stavangers største sykehjem. Hun bemerker at det for noen er viktig å treffe ektefellen sin, og at de gjør visse unntak.

– Dette er en spesiell situasjon. Vi opplever at ansatte og pårørende skjønner at tiltakene vi har satt inn er nødvendige, og at alle bidrar etter beste evne til å overholde og akseptere at dette er en felles dugnad.

 

LES MER OM SÅRBARE GRUPPER UNDER KORONAKRISA:

• Folkehelseinstituttet oppfordrer besøkende: – Unngå besøk på sykehjem dersom det er mulig

• Ropstad til norske barn: Ta kontakt med en voksen du stoler på

• Korona har rammet sykehjem: Han verner de mest sårbare mot viruset