Tysklands statssekretær for energi var denne uka på Zerokonferansen i Oslo for å fortelle om erfaringene med Energiewende, den tyske politikken som har fått utviklingen av sol- og vindenergi til å skyte fart på en måte som få trodde var mulig for 15 år siden. En viktig årsak har vært rause støtteordninger, som har blitt betalt av økning i strømprisene.