Turid Sylte

Turid Sylte

journalist

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.