I fire og et halvt år har krigen rast i lutfattige Jemen der Fatima bor, med anslagsvis 90.000 drepte. Krigen her bidrar til en dyster statistikk: Siden 2010 har antallet barn som lever i krigssoner økt med 37 prosent.