– Det bør være mulig anerkjenne andres dåp uten å endre egen dåpspraksis.