– Det er ikke så uvanlig at enkeltpersoner skifter kirkesamfunn, men det er sjeldent at så profilerte kirkeledere gjør det. Når en kirkeleder konverterer på denne måten får det ofte store konsekvenser for menigheten, sier Terje Hegertun ved MF vitenskapelig høgskole.

United-grunnlegger Magnus Persson ble forrige uke ordinert til prest i Svenska kyrkan. Dermed tar United, som tidligere tilhørte den svenske pinsebevegelsen, enda et skritt i luthersk retning.

Lang prosess

Siden 2008 har United, som lenge ble omtalt som en «karismatisk partykirke», ønsket å kombinere tradisjonell pinseteologi med en økt liturgisk bevissthet, blant annet ved å ta i bruk syndsbekjennelse, trosbekjennelse og nattverd i større grad.

– Karismatikk og pentekostal åndelighet tjener til en fornyelse av kirken. Det er en åndelighet som må rotfestes i kirkens alminnelige og apostoliske tro, den tro som en gang for alle er overlatt til de hellige. Vi søkte etter fast grunn under føttene, og da landet vi i reformasjonen, uttalte Magnus Persson til svenske Dagen i fjor, da United meldte seg inn i Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS), som tilsvarer det norske Normisjon.

Det innebærer et endret dåpssyn: fra voksendåp til barnedåp.

LES MER: Min tro med Magnus Persson: Kom hjem ved hjelp av Luther.

Unik posisjon

I en pressemelding i forbindelse med innmeldelsen skrev United at menigheten har «oppdaget rikdommene i den lutherske og rosenianske arven, og beveget oss inn mot kirkens evangeliske samfunn». United uttalte også at prestevigsling av noen av menighetens pastorer var det neste naturlige steget.

I forrige uke ble dette steget altså tatt, da Persson ble ordinert til prest i Svenska kyrkan.

– Som en kirkelig misjons- og vekkelsesbevegelse innenfor Svenska kyrkan, ser jeg EFS som en slags «helhetskirkelighet» som samler umistelige bidrag fra forskjellige tradisjoner rundt et tydelig reformatorisk sentrum, sier han til det kristne nyhetsnettstedet Världen idag.

LES MER: Melder seg inn i EFS.

Sjelden kost

Terje Hegertun sier ordinasjonen av Persson er «langt fra daglig kost i kirkebildet i Norden», men tror likevel vi kommer til å se flere slike tilfeller i årene som kommer.

– Kirkelandskapet er i endring, og vi vil se at det skapes nye nettverk som før hadde vært utenkelige. Det handler blant annet om at vi lever i et økumenisk klima der folkekirkene lærer av frikirkene, og vice versa. Man har en mer ydmyk tilnærming til at andre kirkesamfunn kan ha sterke sider man kan la seg inspirere av.

– En pinsepastor er nå blitt ordinert i den liberale Svenska kyrkan, mens norske frikirker trekker seg unna Den norske kirke. Hva er forskjellen på Sverige og Norge her?

– Det er mulig at en positiv sideeffekt av at Svenska kyrkan er såkalt liberal er at den gir større rom for mangfold. Jeg synes uansett det er positivt at Svenska kyrkan har tatt imot United. Men mye av dette handler om den personlige reisen Persson og United har vært på de siste årene.

LES MER: Guds gründere i Pinsebevegelsen.

United Norge

Stig-Øyvind Blystad sitter i lederskapet i United Oslo, som var tilknyttet United Malmö inntil 2017. Han forteller at menigheten i Malmø var viktig for menigheten i Oslo i den grunnleggende fasen.

– Hvorfor tror du Persson har funnet et hjem i Svenska kyrkan?

– EFS er en kirkelig misjons- og vekkelsesbevegelse innenfor Svenska kyrkan. Hva som er årsaken til at Magnus har valgt å gå inn i denne sammenhengen må han få lov til å begrunne selv.

– Hva kan norske pinsemenigheter og Den norske kirke lære av arbeidet som blir gjort i Sverige?

– Vi kan nok lære mye av hverandre. For United Oslo har det vært veldig berikende å delta idet tverrkirkelige fellesskapet og arrangementene som vi står sammen om i Oslo. De siste årene har nettverket mellom kirker i Oslo blitt større og sterkere, det er et viktig økumenisk arbeid.