Gjennom store deler av pinsebevegelsens historie har forholdet mellom dem og andre kirker vært preget av gjensidig skepsis. Opprinnelig var pinsebevegelsens norske grunnlegger Thomas Ball Barratt en sterk tilhenger av kirkelig enhet.