I en e-post til Dagen torsdag skriver valgkomiteens leder at de foreslår at Gjerme tar over når Sigmund Kristoffersen går av som leder i slutten av 2019.

Øystein Gjerme er grunnlegger av pinsemenigheten Salt, som i dag etablert på syv steder: Bergen, Trondheim, Skien, Voss, Nordhordland, Os og Levanger. Han har også skrevet tre bøker. Han er styreleder for Høyskolen for ledelse og teologi og leder for den norske bevegelsen for menighetsplanting, Sendt Norge.

Gjerme har tidligere sagt til Vårt Land at han er åpen for å påta seg et eventuelt verv i Pinsebevegelsen.

– Jeg understreker at de demokratiske prosessene vil avgjøre fremtidig ledelse av pinsebevegelsen. Jeg forholder meg til det utfallet, sa Gjerme.

LES OGSÅ: Da Øystein Gjerme var liten følte han at pinsemenigheten hans 
prøvde å skjule troen

Den nye lederen vil bli valgt inn under årsmøtet i juni av menighetene tilknyttet Pinsebevegelsen. Lederbyttet sammenfaller med omfattende endringer i Pinsebevegelsens lederstruktur, som blant annet vil innebære at lederrådet utvides fra seks til ni verv.

I tillegg har Pinsebevegelsen lyst ut to helt nye stillinger: en daglig leder og en internasjonal leder. Disse stillingene har søknadsfrist 1. mars.