Nyheter

– Barna «hvitvaskes». Vi skaper en generasjon som fornorskes og mister kjennskap til sin kulturelle identitet. Barna vokser opp med en identitetskrise – de lurer på hvem de er, for helt etnisk norske blir de aldri. Samtidig skaper vi et samfunn med mindre etnisk mangfold, sier Elvis Chi Nwosu, Ap-politiker og prosjektleder i Barnevernet Kulturtolk.

En fersk undersøkelse utført av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet, på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), konkluderer med at spørsmål knyttet til religion generelt får svært lite oppmerksomhet i barneverntjenestens arbeid i Oslo og Akershus.

I undersøkelsen refereres det også til Proba samfunnsanalyse av fosterhjem for barn med minoritetsbakgrunn, som viser at videreføring av barnets opprinnelige språk, religion og kultur i praksis er overlatt til fosterforeldrene, med lite eller ingen veiledning av den lokale barneverntjenesten.

Nwosu har jobbet i flere år med å skape et «kultursensitivt barnevern», og mener dagens barnevernpraksis tar for lite hensyn til barnets religiøse og kulturelle bakgrunn i valg av fosterhjem. Han mener praksisen kan sammenliknes med fornorskningen av samene.