Det at Aps hovedprofil i helsepolitikken, Ingvild Kjerkol, la an slike angrep mot KrF-statsråd Ropstad og regjeringen innledningsvis i den muntlige spørretimen, fikk Høie til å reagere: