Verdidebatt

NLA-rektor svarer lærere: Sterke beskyldninger på svakt grunnlag

NLA HØGSKOLEN: Lærerprofesjonens etiske råd insinuerer at NLA legitimerer en rekke lovbrudd. Hvis bare noen av de alvorlige anklagene skulle være riktige, burde NLA for lengst ha vært avskiltet.

NLA er en livssynsbasert, kristen høgskole som alltid har stått i en teologisk konservativ tradisjon etter norsk målestokk.

Noen nåværende og tidligere ansatte har lenge ønsket endringer i høgskolens verdigrunnlag. De går ut i media eller sender bekymringsmeldinger til eksterne organer der de «er bekymret for», «antar», «føler», «erfarer» eller «opplever» at lover og regler brytes.

Mye mistenkeliggjøring

Påstandene dokumenteres ikke, men gjentas i stadig nye varianter. Resultatet er at hele NLAs virksomhet mistenkeliggjøres. Noen eksempler fra min halvårige rektortid:

NLA har en «skjult læreplan» og noen «føler på en fryktkultur». Men det er ikke påvist at våre lærerutdannere på skjulte måter formidler noe annet enn det som følger av NLAs læreplaner og verdigrunnlag. Det vitner heller ikke om frykt når kritikerne går åpent ut mot arbeidsgiveren sin i media.

NLA er blitt koblet til kristenkonservative og antidemokratiske politiske krefter av ymse slag, eksemplifisert med Donald Trump og president Bolsonaro i Brasil.

—  Sigbjørn Sødal

NLA er klaget inn til Forbrukertilsynet for villedende markedsføring fordi en ikke markedsfører sitt konservative samlivssyn i annonsene. «Et skikkelig villspor», kalte dosent Elin Ørjasæter dette. Saken fikk førstesideoppslag i Vårt Land. Siden har ingen hørt noe.

NLA er blitt koblet til kristenkonservative og antidemokratiske politiske krefter av ymse slag, eksemplifisert med Donald Trump og president Bolsonaro i Brasil. Realiteten er at NLA har en teologisk konservativ profil, men høgskolen karakteriserer seg ikke som kristenkonservativ og står heller ikke for noe politisk program. NLA er ikke en politisk basert høgskole.

NLA er blitt stevnet inn for Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora. Det spørres om en bryter krav til akademisk frihet, menneskeretter, saklighet og institusjonell uavhengighet. Begrunnelser og dokumentasjon fra de for NLA anonyme innsenderne er ukjent.

Insinuasjoner om lovbrudd

I intervjuer og leserinnlegg blir NLA beskyldt for å diskriminere og bryte menneskeretter og læreplanverket for grunnskolen. Dette har skapt store utfordringer for NLAs lærerutdanning i Oslo. Flere skoler har trukket seg fra praksissamarbeidet selv om Utdanningsetaten i Oslo har hatt kommunens jurister til å se på saken og ikke mener at høgskolen driver ulovlig. Utdanningsetaten ønsker tvert imot å utvide samarbeidet med NLA til nye områder.

Det dreier seg om mulige brudd på menneskerettighetene, FNs barnekonvensjon, universitets- og høyskoleloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven og arbeidsmiljøloven.

—  Sigbjørn Sødal

Det ferskeste fremstøtet mot NLA mangler også dokumentasjon. På Vårt Lands nettsider 12.02.21 går Lærerprofesjonens etiske råd (LER) ut med flere spørsmål som i praksis insinuerer at NLA gjennom sitt verdidokument legitimerer en rekke lovbrudd.

Det dreier seg om mulige brudd på menneskerettighetene, FNs barnekonvensjon, universitets- og høyskoleloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven og arbeidsmiljøloven. I tillegg spørres det om ikke NLA bryter lærerprofesjonens etiske plattform som handler om grunnleggende verdier og etisk ansvar for menneskeverd og menneskerettigheter, respekt og likeverd, personvern og profesjonell integritet. LER spør også om NLA overholder regler for studentmedvirkning, innsynsrett og ansattemedvirkning ved tilsettinger.

Dobbeltkommunikasjon fra etikkrådet

LER tok opp saken og gikk ut i media uten engang å informere NLA eller høre hva høgskolen mener om alt dette. Hvis bare noen av LERs alvorlige anklager skulle være riktige, burde NLA for lengst ha vært avskiltet.

LERs bekymringer for brudd på lover og menneskerettigheter kommer til tross for at et av rådets medlemmer, menneskerettighetsekspert og førsteamanuensis Hadi Strømmen Lile, nylig uttalte til Vårt Land (21.1.21): «Jeg kan også forsikre om at det ikke er noe grunnlag for å si at en konservativ tro på ekteskapet er i strid med noen menneskerettighetskonvensjon.» Like etter gikk to andre av LERs rådsmedlemmer ut mot Lile og argumenterte i en annen retning. Dette er oppsiktsvekkende dobbeltkommunikasjon fra et etikkråd.

NLA tar gjerne imot KD, Barneombudet eller andre instanser som vil se oss i kortene, for vi har ikke noe å skjule.

—  Sigbjørn Sødal

Vi har ingenting å skjule

LER vil at Kunnskapsdepartementet og Barneombudet skal granske NLA, men bekymrer seg ikke over at likestillings- og diskrimineringsombudet nylig uttalte til Vårt Land at lærerstudenter som ikke får praksisplass på grunn av studiestedet de går på, kan ta saken til retten. LERs bekymringer for diskriminering virker selektive.

NLA tar gjerne imot KD, Barneombudet eller andre instanser som vil se oss i kortene, for vi har ikke noe å skjule. Det statlige tilsynsorganet for sektoren, NOKUT, har nettopp vært på tilsyn og intervjuet ca. 80 ansatte, studenter og samarbeidspartnere etter at vi før jul leverte flere tusen sider med dokumentasjon om alle sider ved virksomheten.

Tilsynsrapportene vil foreligge senere i år. Eventuelle feil og mangler som måtte bli oppdaget gjennom tilsynet, vil NLA selvsagt søke å rette opp.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt