Religion

Skoler vil ikke ha praksissamarbeid med NLA

NLA: Flere praksisskoler har vurdert å ikke fortsette samarbeidet med den kristne høgskolen – med mindre den fjerner setningen om ekteskap «mellom mann og kvinne» fra verdidokumentet. Nå bekrefter Utdanningsetaten at to Oslo-skoler vil avslutte avtalen.

Enkelte skoler i Oslo skal i høst ha vært usikre på om de ønsker et videre praksissamarbeid med NLA Høgskolen Staffeldtsgate i Oslo. Årsaken skal være den omdiskuterte formuleringen om samlivssyn i NLAs verdidokument.

Det går fram av et brev sendt til studenter på grunnskolelærerutdanningen (GLU) til den kristne høyskolen i november i fjor. Også NLA-rektor Sigbjørn Sødal bekrefter overfor Vårt Land at det er følgende setning i verdidokumentet det dreier seg om:

«Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA Høgskolen står i forstått som bærende norm i samlivsetikken».

– Rektorene ved praksisskolene har krevd at denne setningen fjernes eller endres for at de skal fortsette samarbeidet med oss, opplyser Sødal.

Studenter skal ha møtt kritikk

I brevet fra november, som er skrevet av programansvarlig for GLU på NLA Høgskolen, heter det at mange studenter har hatt «vanskelige uker i praksis».

«Noen av dere har opplevd at dere har møtt kritikk for at dere går på NLA, andre har fått høre at de ikke får en godkjent lærerutdanning eller at jobbmulighetene deres er begrenset fordi dere går på NLA eller at dere må forsvare NLAs verdidokument. Sammen med disse opplevelsene har det oppstått både rykter og redsel for at lærerutdanningen ikke er god nok, eller at praksissamarbeidet med NLA står i fare», skriver programansvarlig Cornelia Egge i brevet som Vårt Land har fått tilgang til.

Vårt Land har vært i kontakt med Egge. Hun henviser til NLAs kommunikasjonsansvarlige for kommentar.

Opplysningen om at studenter skal ha møtt kritikk, kjenner ikke praksisskolen Vårt Land har vært i kontakt med seg igjen i. Seks skoler skal ha tatt opp utfordringer med verdidokumentet med NLA Høgskolen i høst, etter det Vårt Land kjenner til. Den ene skolen forteller at verdidokumentet har blitt drøftet med studentene – men ikke fremmet som kritikk.

Fra Utdanningsetaten i Oslo, det vil si skoleeieren, får Vårt Land opplyst at to skoler nå ikke ønsker å videreføre sitt samarbeid med NLA.

Godt samarbeid

I høst har det vært en rekke mediesaker om NLAs verdidokument. Mellom styret og studentene har det vært uenighet knyttet til en setning om at «ekteskapet er rammen for det seksuelle samliv mellom mann og kvinne».

– Vi er flere studenter som er grunnleggende uenige med styret til NLA om hvordan denne ene setningen påvirker læringsmiljøet og den generelle holdningen til medmennesker, uttalte Marthe Lilletun Langeland, student ved NLA Høgskolen i Oslo til Vårt Land i september.

Nå har altså mediasaken og debatten om verdidokumentet blitt en kilde til usikkerhet både hos studentene og noen av skolene NLA samarbeider med, går det fram av brevet fra NLA til GLU-studentene.

Samtidig blir det understreket at samarbeidet mellom NLA og Utdanningsetaten i Oslo, er grunnleggende godt: «Vi har hatt en løpende dialog med etaten både i høst og i fjor som understreker dette», står det i brevet.

To skoler vil ikke videreføre samarbeidet

I et skriftlig svar til Vårt Land opplyser kommunikasjonsdirektør Trine Lie Larsen at Oslo kommune som skoleeiere har hatt en overordnet intensjonsavtale med NLA fra de startet opp lærerutdanning i Oslo.

«Avtaleperioden gikk ut ved nyttår og vi kommer til å videreføre ny avtaleperiode. I Osloskolen er ansvaret for å inngå praksisavtaler med ulike lærerutdanninger delegert til den enkelte rektor. Vi har fått informasjon om at to av skolene våre ikke ønsker å videreføre samarbeidet med NLA, og det har de mulighet til å gjøre», skriver hun.

Vårt Land har blant annet stilt henne spørsmål om hvordan etaten håndterer skolenes usikkerhet som følge av høstens debatt om skolens verdidokument, om det er skoler som fortsatt vurderer å bryte med NLA, samt om skoler har anledning til å bryte praksissamarbeidet med NLA som følge av skolens samlivssyn.

I brevet fra NLA til studentene i november i fjor, går det fram at høyskolen er i dialog med skolene som har uttrykt sin bekymring i kjølvannet av mediedebatten. NLAs ønske er «å finne gode løsninger som sikrer et godt samarbeid videre», heter det i skrivet.

I brevet påpeker programansvarlig for GLU at «selv om enkelte skoler er usikre på et videre samarbeid med oss på grunn av et enkelt avsnitt i verdidokumentet», har de ikke noe å utsette på hverken studentene, kvaliteten på NLAs undervisning, samarbeid med praksiskontor og lærerstab, samt de kurstilbudene som praksisskolene har tilbud om å være med på.

Rektor på NLA Høgskolen, Sigbjørn Reidar Sødal

Kan ikke garantere for ordlyden

Vårt Land har konfrontert rektor på NLA Høgskolen om noen av utfordringene studenter skal ha opplevd i praksis i høst, og som også nevnes i brevet fra skolen.

– Jeg har også fått vite at noen studenter visstnok skal ha hørt noe slikt, men kan ikke garantere for ordlyden din, skriver rektor Sigbjørn Reidar Sødal i en e-post til Vårt Land.

Han vet ikke hvor mange studenter som har fått slike tilbakemeldinger, «for NLA har hundrevis av studenter ute i praksis hvert semester.»

Uheldige påstander

Studenter skal altså ha fått høre at de ikke får en godkjent lærerutdanning eller at jobbmulighetene deres er begrenset fordi de går på NLA.

– Slike påstander er uheldige uansett hvor utbredt de måtte være, og det er lite historisk belegg for dem. NLA er en relativt stor lærerutdanningsinstitusjon som har utdannet attraktive lærere gjennom flere tiår. Jeg er ikke kjent med at våre kandidater strever mer enn andre med å få jobb etter endt studium, skriver Sødal.

Sødal framholder at skolen har et løpende, godt samarbeid med lokale skolemyndigheter og med mange titalls praksisskoler.

– Når det måtte oppstå utfordringer av ulike slag, prøver vi å løse dem direkte gjennom dette samarbeidet, ikke gjennom media, skriver han.

Studentrådsleder på NLA i Oslo, Elias Killi, ønsker foreløpig ikke å uttale seg utdypende om saken i media, og sier at studentrådet først ønsker å bearbeide saken internt.

– Jeg synes det er synd at verdidokumentet skal komme i veien for studentene som ellers trives godt på praksisskolene. Selv om studentrådet ikke ønsker å uttale seg stort mye mer rundt saken enda, sitter jeg med et inntrykk av at studentene på NLA er langt fra ferdig med denne saken, skriver han til Vårt Land.

---

NLA Høgskolen

  • NLA Høgskolen (NLA) er en privat høyskole med studietilbud i Bergen, Oslo og Kristiansand. NLA tilbyr studier innen blant annet medier, lærerutdanning, teologi og kunstfag. Høyskolen har i overkant av 2700 studenter.
  • Høyskolen eies av Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Det Norske Misjonsselskap, Norsk Luthersk Misjonssamband, Normisjon, Indremisjonsforbundet, Søndagsskolen Norge og Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag.
  • I skolens verdidokument heter det at: «Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA Høgskolen står i forstått som bærende norm i samlivsetikken.»

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Ruth Einervoll Nilsen

Ruth Einervoll Nilsen

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion