Verdidebatt

Guds nåde er ikke et ­overgrep

Gyrid Gunnes sår inn tanker som forurenser tekster og sannheter som for kristne har vært og er hellige. Det burde Vårt Land spart oss for.

– Gjestekommentaren til Gyrid Gunnes tar feil når den setter bebudelsen inn i et «Me too»-perspektiv, skriver Trond Løberg

Trond Løberg

Sokneprest i Oslo

Igjen inviterer Vårt Land inn Gyrid Gunnes og gir henne stor spalteplass for sine ekstreme synspunkter. Hvorfor gjør avisen det? Selv om vi forstår at Vårt Land ikke står inne for alt deres gjesteskribenter uttaler, kommer ikke avisen bort fra at de er vertskap og at de aktivt gir talerstolen til gjesten. Dette er annerledes enn at Gunnes skriver et leserinnlegg. Da trenger i så fall avisen i langt mindre grad å stå inne for innholdet.

Ikke en seksuell handling

Gjestekommentaren til Gyrid Gunnes tar feil når den setter bebudelsen inn i et «Me too»-perspektiv og kaller det som skjer for et overgrep.

For det første er bebudelsen nettopp ikke en seksuell handling! Gunnes’ påstand sier mer om hennes tanker enn om det som faktisk skjedde. Bibelen og hele kirkens samlede teologihistorie har holdt fast ved at jomfru Maria nettopp var og forble jomfru, i alle fall til etter Jesu fødsel. Det er himmelvid forskjell på inkarnasjon og samleie (selv om seksualiteten også er en Guds gave).

For øvrig har jo Gunnes selv tatt til orde for å forstå Gud i et kjønnsnøytralt perspektiv. Dermed blir hennes påstand enda mer absurd.

LES OGSÅ: Alexis Lundh: «Jeg skulle inderlig ønske at vi som kirke snakket mer sant om seksualitet»

Særdeles vrang tankegang

For det andre sår Gunnes inn tanker som forurenser tekster og sannheter som for kristne har vært og er hellige. Det Gunnes gjør er destruktivt. Hun ville ikke gjort det overfor andre religioners tekster.

For det tredje må man ha en særdeles vrang tankegang når man bruker det asymmetriske forhold som faktisk er mellom Gud og mennesker til å anklage Gud for overgrep når han kaller jomfru Maria til det ærefulle oppdraget å få bære Guds Sønn og verdens Frelser til vår jord. Det er, har alltid vært og vil alltid være et asymmetrisk forhold mellom Gud og mennesker. Eller skal vi forstå alle Guds kall til tjeneste som overgrep? Det er mange andre i Bibelen som var langt mer motvillige til å ta imot oppdraget enn Maria.

Vårt Land burde spart oss

Er Guds åpenbaring, som svært ofte skjer via mennesker, overgrep? I ytterste konsekvens blir til og med Guds gaver, ja, selv nåden og frelsen, maktmisbruk fra Herrens side, siden vi ikke er likeverdige med Gud og er hjelpeløst avhengige av gavene han gir.

Gunnes’ overskrift er misvisende. Dette er ikke et teologisk perspektiv på Me too, men et (utrert) feministisk og destruktivt perspektiv på inkarnasjonen. Det burde vi vært spart for i Vårt Lands spalter!

LES MER:

Ingunn Aadland etterlyser bedre barnebibler: «Ikke alle bibelske kvinner bør assosieres med seksuell umoral»

Hvorfor blir kvinner neglisjert i barnebibler?

Religionshistoriker: – I dag er det blitt stadig viktigere å ha et guddommelig kvinnebilde

---

Fakta:

---

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt