Alexis Lundh

Leder av HeltFri.net

Den siste tiden har det vært flere saker i Vårt Land der spørsmålet om sex før ekteskapet har vært i fokus. Tematikken ble utløst av soknepresten i Sveio, Gisle Sørhus’ uttalelse om at ungdommer som har lyst til å ha sex, må få ha sex.

Sex handler om sannhet

Sex før eller i ekteskapet handler om mer enn synd eller ikke synd, det handler om sannhet. I møte med den kristne troen er det ene og alene sannhet i kjærlighet som kan gi mennesket friheten vi lengter etter på alle områder. Den norske kirke fremstår for tiden som et skip uten ror og kjøl, samtidig som det blåser storm om alt som er vanskelig og sårbart knyttet til seksualitet. Gjensidig samtykke er nå «rammen» og normen som skal gi beskyttelse for dette vakre og sårbare som Gud har skapt.

Det som før var et konservativt tyngdepunkt i kirken, er nå satt under sterkere press, sier studentprest Elise Ottesen Søvik til VL. Og tyngdepunktet har nå flyttet på seg, hevder hun. Men selv om det er riktig når det kommer til DNKs ståsted, er Bibelens tyngdepunkt fortsatt det samme. Ut fra all bibelsk forankring er seksualiteten forankret i ekteskapet mellom en mann og en kvinne. Det er i sannhet tyngdepunktet.

LES OGSÅ: Parterapeut: «Oppfordringen om å vente med å gifte seg vil sannsynligvis føre til flere samlivsbrudd»

Bibelen formidler en bedre historie om sex

Den kristne troen formidler en bedre historie om seksualitet. Samtidig må vi snakke sant om lyst, begjær og fristelse som en del av vår fortelling. Dette er ikke ukjent for Gud, og i møte med mennesker utviser han sin nåde til dem som tar imot. Jeg skulle inderlig ønske at vi som kirke snakket mer sant om seksualitet. I møte med mange unge hvert år registrer jeg en lengsel når jeg løfter frem seksualitet i det lyset som Gud skapte den til. En seksualitet som krever livslang forpliktelse, kjærlighet og enhet. Dette er en bedre historie enn hva vår kultur kan formidle om seksualitet. Mennesket lengter etter nærhet og intimitet. En seksuell relasjon uten den gudgitte rammen, er mangelfull ut fra et kristent perspektiv.

Gift i 29 år

Selv giftet jeg meg som en ung mann og savnet mer undervisning og mer sannhet i livet mitt den gangen. Nettopp her, i vår smerte, nederlag og skam kommer troen inn på sitt vakreste når den gjenoppretter og gjør alle ting nye. Guds ord er full av «min» historie hvor nåde og barmhjertighet er som en rød tråd. Det er 29 år siden jeg sa ja til å elske og ære min kone; det har ikke alltid vært følt, men har alltid vært sant. I denne sannheten ligger nøkkelen til frihet.

I spørsmål knyttet til seksualitet må vi grave dypere enn den fysiske handlingen det er å være naken og sårbar ovenfor et annet menneske. Vi må til kjernen, hvor våre lengsler blir møtt om at noen elsker oss med hele seg. Gud har modellert trofasthet og kjærlighet gjennom hele historien og har i sitt ord formant oss om at det seksuelle samlivet skal reflektere dette i rammen av et ekteskap. Det er sannhet!

LES MER OM SEX OG SAMLIV:

Kristian Øgaard: – Blir matt av sokneprestens sex-utspill

Ungdomsarbeider: – Flere i Den norske kirke deler sokneprest Gisle Sørhus sitt syn på sex før ekteskapet

Samlivspanelet: Hva er den teologiske begrunnelsen for å avstå fra sex før ekteskapet?