45 PRESTER I OPPROP:

Vi slår ring om Mikael Bruun!

Vi slår en kollegial ring om Mikael Bruun. Vi tar sterk avstand fra den hets han har måttet tåle de siste ukene. Vi anerkjenner hans rett til både ytrings- og samvittighetsfrihet i det teologiske spørsmålet rundt kvinners prestetjeneste.

Bilde 1 av 2

Det har den siste tiden stormet rundt sokneprest Mikael Bruun. Han har opplevd hets på bakgrunn av det mediebildet som er blitt skapt. Han har også blitt mistenkeliggjort innad i kirkelige kretser. Dette har bakgrunn i hans embetssyn, et syn som er legitimt å inneha i Den norske kirke, men som det også er uenigheter om. Mikael Bruun ønsker å få leve og virke i tråd med sin samvittighet knyttet til dette teologiske spørsmålet. Det har han også biskopens støtte til å gjøre. En støtte også vi som skriver under her, vil stille oss bak.

LES OGSÅ: Bruun synes det er sørgelig med personfokus, men er glad for støtten

Fremstår tidvis som en heksejakt

Vi som signerer her har bakgrunn fra ulike teologiske miljø. Noen av oss deler embetssyn med Mikael Bruun, andre gjør det ikke. Noen av oss er kvinnelige prester og er derfor, uenig med ham i dette spørsmålet. Alle er vi ordinerte prester i Den norske kirke, eller på veg til å bli det. Vårt felles ønske er å uttrykke vår støtte til Mikael Bruun i det som tidvis har fremstått som en heksejakt fra media og delvis også fra prestekolleger.

Vi ønsker med dette å slå en kollegial ring om Mikael Bruun. Vi tar sterk avstand fra den hets han har måttet tåle de siste ukene. Vi anerkjenner hans rett til både ytrings- og samvittighetsfrihet i dette teologiske spørsmålet. Vi vil også anerkjenne hans rett til å praktisere sitt ståsted. Den norske kirke har levd med spenninger i dette spørsmålet lenge. Det har tidvis vært tøft. Likevel vil vi si at dette er spenninger vi må kunne leve med - også når det for noen får praktiske konsekvenser.

LES OGSÅ: Religionsredaktøren om kvinneprestdebatten: «Vi er nødt til å slutte å reservere oss mot hverandre»

Samvittighetsfrihet og gjensidig respekt

Vi ønsker selvsagt et godt arbeidsmiljø i Den norske kirke. Men uenighet om teologiske spørsmål og dårlig arbeidsmiljø kan det ikke settes likhetstegn ved. Vi ønsker at det fortsatt skal være samvittighetsfrihet i spørsmålet om kvinnelige prester og vi ønsker gjensidig respekt for hverandre uavhengig av teologiske standpunkt.

Peter Lund Bullen, prestestudent ved TF, skriver om denne saken i sitt leserbrev i Vårt Land den 5. september:

«Motargumentet (mot Bruun) slik jeg har oppfattet det er noe sånn som: 'Men de tolererer ikke kvinnelige prester, derfor fortjener de ikke toleranse.' Det duger ikke. Bruun krever ikke at Den norske kirke slutter å ordinere kvinnelige prester, men både en viss kvinnelig teolog og domprosten i Tromsø var ikke fornøyde før Den norske kirke sluttet å ordinere prester med et slikt syn som Bruun har. I mine øyne tolererer Bruun de kvinnelige prestene, han er ikke fiendtlig eller respektløs overfor dem, han jager dem ikke bort. På den andre siden kan jeg ikke si at Bruun blir tolerert, ettersom mange høye røster har klart vist sin misbilligelse og krevd hans avskjed. Bruun blir ikke tolerert, fordi motstanderne hans krever en høyere toleranse av han. Er det noen andre som mener dette skurrer litt?»

LES OGSÅ: Biskop i Sør-Hålogaland: «Har prisen for Mangfold blitt for høy?»

Bruun er ønsket som prest

Vi stiller oss bak Lund Bullen sitt leserbrev, og vil avslutte med å si det samme som han: Mikael Bruun, du er ønsket som prest i Den norske kirke, om ikke av alle - så av oss!

Til oss andre; vi kunne hatt godt av å finne frem Martin Luthers forklaring til det åttende budet: «Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke lyver på vår neste, ikke sviker ham eller taler ondt om ham, men unnskylder ham, taler vel om ham og tar alt i beste mening.» Med vekt på det siste. Hadde vi tolket hverandre i den beste mening hadde mye vært gjort - også i denne saken.

Vi sier et nei til hets, og et ja til en reell, gjensidig respekt for det teologiske mangfoldet vi må forholde oss til i Den norske kirke.

Benjamin Bjørnsen Anda, sokneprest i Giske og Vigra (Nordre Sunnmøre prosti)

Marthe Kristine Østerud Primstad, sokneprest i Kampen menighet (Stavanger domprosti)

Knut Alfsvåg, professor og ordinert prest

Vidar Mæland Bakke, prest i Bymenigheten Sandnes

Jan Brastein, sykehusprest, Sykehuset Telemark HF

Petter Dahle, pensjonert prest (delvis i vikarteneste)

Fredrik Danielsen, sokneprest i Heim og Hemne (Orkdal prosti)

Einar Ekerhovd, sokneprest i Fusa (Fana prosti)

Alain Fasotte, stud. theol. ved VID MHS

Ingvar Fløysvik, sokneprest i Ytre Arna (Åsane prosti)

Harald P. Fylling, sokneprest i Skjold (Fana prosti)

Ole Kristian Hamre, stud. theol. ved NLA Høgskolen

Torkild Enstad Hausken, kapellan i Alta og Talvik (Alta prosti)

Arve Hansen Haugland, sokneprest i Loddefjord (Bergen domprosti)

Bjarte Hetlebakke, sokneprest i Gjesdal (Jæren prosti)

Svein Audun Hatlen, sokneprest i Bud og Hustad (Molde domprosti)

Joachim Haaland, kapellan i Ålesund og Volsdalen (Nordre Sunnmøre prosti)

Ingunn Aarseth Høivik, sokneprest i Rissa (Fosen prosti)

Jakob Skovgård Højlund, vikarprest i Stranda og Sunnylven

(Nordre Sunnmøre prosti) Ravn Karsrud, spesialprest i Arendal (Arendal prosti)

Håkon Økland Kinsarvik, spesialprest Meland sokn (Nordhordland prosti)

Kjetil Kringlebotten, phd-student og ordinert prest

Daniel Kydland, stud. theol. ved NLA Høgskolen

Sverre Langeland, sokneprest i Sandviken (Bergen domprosti)

Ragnhild Synnøve Lied, sokneprest i Lyngdal (Lister og Mandal prosti)

Sverre Elgvin Lied, sokneprest i Feda og Fjotland (Lister og Mandal prosti)

Thor André Lindstad, sokneprest i Ferkingstad (Karmøy prosti)

Jan Løkkeborg, sokneprest i Skodje (Nordre Sunnmøre prosti)

Anne Lise Matre, sokneprest i Høle (Sandnes prosti)

Ingrid Myrtveit Petersen, ungdomsprest i Askøys fem sokn (Vesthordland prosti)

Anders Primstad, teolog

Rolf Armand Rasmussen, seniorprest i Åsane (Åsane prosti)

Aleksander J. Roscins, stud. theol. ved VID MHS

Vebjørn Sagedal, vikarprest (Alta prosti)

Geir Sakseid, rådigver misjon og kirkefag i Møre bispedømme

Bernt Rune Sandrib, sogneprest i Hægebostad og Eiken (Lister og Mandal prosti)

Ådne Skiftun, pensjonert sokneprest (delvis vikarprest i Sogn prosti)

Thor Asbjørn Sommerseth, prest (Nordhordland prosti)

Knut Svenning, sokneprest i Lund og Heskestad (Dalane prosti)

Knut Fr. Sørheim, pensjonert prest/teolog

Morten Torsvik, sokneprest i Fjell (Vesthordland prosti)

Helge Unneland, seniorprest (Bergen domprosti)

Audun Aase, pensjonert prest

Hanne G. Sinkerud, sokneprest i Bjørkelangen og Setskog (Østre Borgesysselprosti)

Magne Bildøy, sokneprest i Fjørtoft og Haram (Nordre Sunnmøre prosti)

LES MER:

Sofie Braut etterlyser mer kunnskap: – Domprosten i Troms avfeier Mikael Bruuns bibelargumentasjon mot kvinneleg presteteneste på overflatisk vis

Åpen folkekirke-leder om kvinneprestdebatten: – Uenighet driver kirken fremover

Teolog: «Det er sjelden man omtaler noen som en 'mannlig prest'. Hva innebærer det?

---

Fakta:

---

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Verdidebatt