Verdidebatt

Barnevernet trenger barnas stemmer

Det er ikke bare påbudt, men det er også klokt å sikre at barn i barnevernet blir hørt i sine saker. Dessverre er ikke dette alltid tilfellet i dag.

Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barnas Norgesprogram

Grete Vandvik, seniorrådgiver, barns rett til å bli hørt i Redd Barna

En ny rapport fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet viser at 4 av 10 barn i barnevernet ikke blir snakket med i saker som gjelder dem. Det er ille at så mange barn ikke blir hørt når beslutninger tas som kan få store konsekvenser for livene deres.

Barnevernet er til for barn, og barnevernets beslutninger angår alltid et barn. At barn blir lyttet til i barnevernet, er viktig - ikke bare fordi det er en rettighet barn har, men også fordi barnas perspektiv og meninger trengs for å ta gode beslutninger. Rapporten viser at når det ble gjennomført samtale med barnet, førte en større del av sakene til tiltak. Det at barn får dele sine erfaringer og meninger, kan være avgjørende for at de får den hjelpen de trenger og har krav på.

Retten til å bli hørt

Alle barn, uansett hvem de er, har rett til å bli hørt. Dette er nedfelt både i FNs barnekonvensjon, Norges grunnlov, barnevernloven og en rekke andre lover. Retten til å bli hørt er en rett til innflytelse. Det er en rett til å kunne uttrykke meningene sine fritt og trygt, til å bli lyttet til og tatt på alvor, og kunne påvirke sitt eget liv og den verden en lever i.

FNs barnekonvensjon fremhever at staten skal garantere ethvert barn rett til å bli hørt. Retten til å bli hørt er ikke noe et barn skal gjøre seg fortjent til, eller ha flaks for å få oppfylt. Rapporten viser at det sjelden var begrunnet hvorfor barnevernet ikke hadde hatt samtale med barnet. En slik begrunnelse er viktig nettopp for at retten til å bli hørt skal være reell for alle barn, og ikke styrt av tilfeldigheter, tilgjengelige ressurser eller voksnes velvilje.

LES OGSÅ: Kun sju prosent i barnevernet har mastergrad. – Noen steder er det ikke god nok kvalitet på hjelpen

Språkbarrierer er ikke god nok grunn

Det skal gode grunner til for ikke å lytte til et barn i en sak som angår barnet. Rapporten fant at manglende språkforståelse i noen tilfeller ble oppgitt som grunn. Det var få saker dette dreide seg om, men det er alvorlig. Språklige forutsetninger skal ikke være til hinder for at barn blir hørt. Tvert imot skal samtalen med barnet tilpasses det enkelte barnets forutsetninger og legges opp på barnets premisser.

Barnevernet har gjennomgått mange endringer de senere årene, som også har styrket barnets posisjon og rettigheter. Fra 1. juli i 2018 ble barns medvirkning styrket i barnevernsloven. Likevel viser denne rapporten og flere tilsynsrapporter at det fortsatt er en lang vei å gå i å anerkjenne barn fullt ut som aktører i eget liv, og med selvstendige tanker og meninger som er like verdifulle som voksnes.

Barnevernet trenger mer ressurser

Barnevernet er en av de viktigste instansene i Norge som skal sørge for at barn har det trygt og godt. Redd Barna heier på barnevernet. Det finnes mange ansatte i barnevernet som gjør en fantastisk jobb for barn og unge hver eneste dag. Men for at vi skal skape et barnevern hvor alle barn og unge opplever at de og deres meninger har betydning, trengs mer ressurser, økt kompetanse og styrkede rutiner. Vi forventer at norske beslutningstagere heretter sikrer at alle barn i barnevernet får anledning til å bli hørt i sine saker. Barnas stemme gjør barnevernet bedre.

LES MER OM BARNEVERNET:

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt