Verdidebatt

Kvinners kropper blir menns slagmark

Kvinner verden over rammes av overgrep både på grunn av sitt kjønn og sin tro. Regjeringen må tydelig kreve at land som mottar norsk bistand bekjemper straffefrihet for overgrep mot kvinner.

Lamiya Aji Bashar, an 18-year-old Yazidi girl who escaped her Islamic State group enslavers, talks to The Associated Press in northern Iraq in this May 5, 2016, photo. During more than a year of being passed from one militant to another, Bashar attempted to flee many times. On her fifth attempt, in March, she finally reached fighters in a Kurdish-controlled region, a safe haven for Yazidis, but only after a mine exploded, killing two girls fleeing with her and leaving Bashar's face scarred and blinding her in one eye. (AP Photo/Balint Szlanko)

Lisa Winther

Seniorrådgiver i Stefanusalliansen

Hvert eneste år blir mange hundre minoritetsjenter i Pakistan kidnappet, tvangskonvertert og tvangsgiftet med muslimske menn. De fleste er kristne og hinduer. Dette må norske myndigheter protestere mot i møte med pakistanske myndigheter.

Selv små jenter rammes og får livet ødelagt når de med vold blir gjort til hushjelp under slavelignende vilkår i husholdningen til sin «nye mann». Human Rights Commission of Pakistan har dokumentert et fenomen som virkelig bør opprøre oss.

Slipper unna straff

Kampen mot denne praksisen må vår egen regjering inkludere og styrke i sin strategi mot moderne slaveri og i kampen mot farlige skikker som rammer jenter og kvinner.

Lovverket er mangelfullt, og viljen til å etterforske og straffeforfølge er minimal, særlig når minoriteter rammes. Gjerningsmennene slipper derfor ofte straffefritt unna med grove overgrep. Dersom kvinnene selv anmelder overgrepene, risikerer de på nytt å bli seksuelt trakassert i rettssystemet og bli utstøtt fra samfunnet fordi de har brakt skam over seg og familien.

LES OGSÅ: En kvinne drepes hver tredje time i landet: – Årene med Zuma var et tilbakesteg

Forfølges dobbelt

I årets mange fakkeltog for forfulgte løfter vi frem kvinner som forfølges for sin tro. I et opprop som Stefanusalliansen og Åpne Dører overleverte Utenriksdepartementet i november, etter fakkeltoget i Oslo, viste vi hvordan kvinner er dobbelt sårbare.

De forfølges, diskrimineres eller rammes av overgrep mange steder både på grunn av sitt kjønn og sin tro eller sitt livssyn. Derfor er det ekstra viktig å skrike ut om det som ofte er skjult vold.

Kvinner er mange steder symbolske bærere av familiens og samfunnets ære. Trossamfunn prøver derfor gjerne å kontrollere kvinners trosutøvelse og begrense hennes valgfrihet. Men kvinner er også utsatte når ekstreme krefter vil knekke sårbare tros- og livssynsgrupper.

Kvinners kropper blir brukt som slagmark for ekstremister og som et våpen. Skammen som påføres gjennom seksuelle overgrep, tvangskonvertering eller tvangsekteskap rammer ikke bare kvinnen selv, men også familien og gruppen hun er en del av.

Jesidier i IS-slaveri

IS sine bestialske angrep på jesidier, kristne og andre religiøse minoriteter i Irak er et skremmende eksempel nettopp på hvordan kvinners kropp ble gjort til slagmark. Halvparten av de 6000 jesidi-kvinnene som ble kidnappet, tvangskonvertert og tvangsgiftet av IS og solgt som sexslaver i 2014, sitter fortsatt i fangenskap. Flere vestlige land har gledelig nok tatt imot overlevende jesidi-kvinner. Men fortsatt er mellom 500 og 1000 av dem i leire i Nord-Irak, forteller legen Nagham Hasan som selv er jesidi og som hjelper de overlevende i Nord-Irak.

Hvordan skal de få en fremtid i et land der de ble utsatt for folkemord og bestialske angrep på seg selv fordi de er kvinner?

LES OGSÅ: Lamiya Aji Bashar (21) har selv levd som IS-fange. Nå kjemper hun for jesidikvinnenes sak

Bortførte skolejenter

Et annet eksempel er Boko Haram. I sin voldelige kamp for å opprette islamsk styre i Nord-Nigeria, har de kidnappet tusenvis av voksne og barn. Særlig kristne skolejenter er utsatt. Den kristne jenta Leah Sharibu ble i februar 2018 som en av 110 skolejenter, kidnappet og bortført. Det store flertallet var muslimske jenter som ble sluppet fri etter kort tid. Leah Sharibu er den eneste av dem som fortsatt i fangenskap. Årsak: Hun nektet å konvertere til islam.

Men også myndigheter utsetter kvinner for overgrep. Fra Kina rapporteres det at kvinnelige uighurer, en etnisk minoritet der de fleste er muslimer, utsettes for tvangssterilisering i fangeleirer.

Vi anerkjenner den norske regjeringens innsats for trosfrihet. Norge har også lenge vært et foregangsland for å fremme kvinners likestilling internasjonalt. Men vi trenger i større grad å se at trosfrihet og kvinners rettigheter kan styrkes sammen.

Samle krefter

Dessverre er det en utbredt forestilling at trosfrihet er et hinder for kvinners rettigheter. Og religiøs makt brukes dessverre mange steder for å undertrykke kvinner. Men trosfriheten beskytter ikke makt eller religioner. Den beskytter mennesker.

Samtidig er det mange steder vanskelig å komme videre i kampen mot skadelige praksiser som rammer kvinner, uten å få religiøse ledere med på laget. Derfor er det viktig å samle kreftene.

Vi ber regjeringen om tydelig å kreve at ikke minst land som mottar norsk bistand, bekjemper straffefrihet for ulike overgrep mot kvinner. Norge må også støtte tiltak som sikrer tilgang til rettssystemet for kvinner som opplever overgrep på grunn av tro. Det kan skje ved å bedre deres leseferdigheter, kunnskap om sine rettigheter og om hvordan rettssystemet fungerer. Kvinner med manglende økonomisk uavhengighet må få rettshjelp for å kunne føre sine saker, i stedet for at volden holdes skjult og overgriperne går fri.

Skolen fremmer trakassering

I for eksempel Pakistan må skolepensum revideres. Landet har i dag dessverre et skolesystem og lærerkrefter som aktivt fremmer trakassering av trosminoriteter. Det er grundig dokumenter i rapporten «Faith and the Future» fra Christian Solidarity Worldwide. Jenter – kristne, hinduer og andre er som nevnt ekstra sårbare.

LES OGSÅ: Care til regjeringen: «Norge må bekjempe kvinnefiendtlighet i Sikkerhetsrådet»

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt