Leder

Brenne kan være egnet som studentprest

Dersom du velger en kirkelig utdanningsinstitusjon må du regne med at den kirkelige delen av skolens tilbud kan preges av verdikonservtive standpunkter.

Studenter ved NLA Høgskolen reagerer kraftig på skolens ansettelse av Til helhet-leder Jens Fredrik Brenne som studentprest. Årsaken er hans uttalelser om homofilt samliv i NRKs Debatten i fjor høst, og det faktum at nettverket Til helhet mener «endring i seksuell orientering er mulig». Stillingen er ifølge rektor «et midlertidig, forholdsvis begrenset engasjement».

Det kan absolutt diskuteres om det var klokt av NLA-ledelsen å engasjere en omstridt profil som Brenne i et engasjement som i hovedsak handler om sjelesorg. Rollen som meningsytrer og debattant er veldig forskjellig fra sjelesørgerrollen, noen ganger må man rett og slett velge en av dem. Selv om det til Brennes forsvar må sies at han ikke valgte debattantrollen aktivt, er det like fullt denne rollen han blir forbundet med.

På den annen side kan det være grunn til å oppfordre studenter til å undersøke hvilken skole de har søkt seg inn på. Det er ikke noe nytt at en del utdanningsinstitusjoner har kristen forankring – kirkelige aktører har vært aktive i denne sektoren lengre enn noen andre. Og kirkelige aktører er gjerne mer konservative i verdispørsmål enn i samfunnet generelt.

Katolske skoler over hele verden er for eksempel i prinsippet lojale til Den katolske kirkes lære om abort, prevensjon, et presteembete forbeholdt menn, nei til likekjønnet samliv, for å nevne noe. De samme synspunktene deles også av mange protestantiske skoler. Selv om noen har en mer nyansert tilnærming til seksuell legning enn nettverket Til helhet, deler svært mange av dem grunnståstedet: At ekteskapet er for mann og kvinne.

LES OGSÅ: – Vi vurderer å legge ned organisasjonen, sier Til helhet-medlem

Også i Den norske kirke regnes dette ståstedet som ett av to legitime syn. Ser du nærmere på Den norske kirkes verdier vil du også finne andre verdiståsteder som er i strid med alminnelige synspunkter i befolkningen. Selv de mer liberale mener seksuelt samliv hører hjemme innenfor «ordnede rammer». Den norske kirke har et restriktivt syn på eutanasi. Den mener at fosteret har verdi som et menneskeliv alt fra unnfangelsen – uavhengig av funksjonsevne.

Alt dette er synspunkter som kan provosere deler av befolkningen. Dersom du velger en kirkelig utdanningsinstitusjon må du regne med at dette er en del av grunnlaget for den kirkelige delen av skolens tilbud.

Jens Fredrik Brenne mener selv at ulike aktører og medier har skapt en karikatur av ham og hans teologiske standpunkter om samlivsetikk. Kanskje er han langt flinkere til å møte mennesker med andre synspunkter enn ham selv enn inntrykket som er skapt. Det er ikke selvsagt at han bør være brennmerket på grunn av forrige høsts mediestorm rundt Til helhet.

LES OGSÅ:

Ny NLA-rektor utelukker ikke nye konflikter

Nå er tiden ute for å behandle ekteskap som et spørsmål om teologisk syn, skriver Halvor Moxnes

Fengselsansatte ønsker ikke å ha Til Helhet-leder som fengselsprest

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder