Det er en verdensbegivenhet når komponisten John Taveners Nattvigilie (The Veil of the Temple) – i praksis en sju timers lang bønn – skal fremføres i Nidarosdomen under Olavsfestdagene­, natten mellom første og andre dag i august. Nattvigilien er i den ortodokskristne­ tradisjonen en sammenfatning av tidebønnene fra nattens frembrudd til soloppgang. Den synges i utvidet form og ofte med stort musikalsk oppbud på høytidsnetter, men også søndag kveld i mindre format. De mest kjente og brukte av de kunstmusikalske nattvigiliene er skrevet av Sergei Rachmaninov og Peter Tsjaikovskijs.