Denne uken skrev Vårt Land at OECD vurderer å åpne for at bistandsmidler kan brukes til blant annet antiterrorarbeid og opplæring av militært personell. KrFs Hilde Frafjord Johnson fryktet at dette på sikt kan åpne for milliardtapping av de rike landenes bistand til fattige.