Kommentar

Prestasjonspress, kroppspress, karakterpress, perfeksjonspress.