Etter kyrkjegangen og familiemiddagane julaftan og første juledag, vil somme av oss få ein del tid til overs. Det er grunn til å tru at somme av oss vil bruke denne tida til å sjå seg gjennom ein sesong eller tre av ein freistande TV-serie.