Denne uka skrev E24 om hvordan bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass i flere år har sendt unge mennesker som blant annet jobber som lobbyister, til videregående skoler, høyskoler og universiteter. Etter prosjektet, kalt #Dennyeoljen, blir det konkludert med at Norsk olje og gass har fått «unik innsikt i hvordan olje- og gassbransjens budskap oppfattes blant deres jevnaldrende».

Møtte 7000 elever og studenter

I forbindelse med prosjektet har de møtt over 7.000 elever og studenter i hele Norge. Representantene for Norsk olje og gass brukte lærdommen fra møtene med elever og studenter, til å utvikle målrettede råd for kommunikasjon til unge. Dette kommer fram i en rapport de selv har skrevet. De utviklet blant annet en strategi på fem steg, kalt «Tunnelmodellen». Denne skulle bidra til at klimaengasjerte unge skulle «heie på olje- og gassbransjen».

Blant anbefalingene i denne «tunnelmodellen» er at bransjen slutter å kun si: «Vi leverer energi til en verden som trenger det». Men legge til: «slik at verden sammen kan bygge opp fornybart raskest mulig». Det ble også skrevet i rapporten at ungdom er drevet av «egoistiske behov og behovet for selvrealisering», og «i større grad styres av drømmer og ambisjoner, enn rene fakta».

Sterke reaksjoner

Naturlig nok er reaksjonene sterke fra flere. Framtiden i våre hender og Grønn ungdom reagerer kraftig både på innholdet og på det faktum at Norsk olje og gass bruker skolebesøk til å utvikle målrettet kommunikasjon mot unge.

Norsk olje og gass bommer fullstendig når de kaller dagens unge egoistiske, og det er svært kritikkverdig at organisasjonen bruker målrettede kampanjer til å påvirke ungdom. De sier de ønsker mer «faktabasert» diskusjon, men jobber selv med ren følelsesbasert påvirkning. Takk til E24 som har avdekket prosjektet.

Vi håper både ungdom og andre forstår hvilke sterke krefter som er i sving fra mektige samfunnsaktører for å påvirke dem. Derfor er det svært viktig å ha en godt utviklet kritisk sans. Kun slik kan den enkelte ungdom og vi som samfunn, unngå å bli offer for målrettede påvirkningskampanjer.

 

LES OGSÅ:

• Trettebergstuen mener Giske får toppverv for tidlig

• Arne Borge: NRK bør øke temperaturen til kulturstoffet

• Berit Aalborg: Den som skal varsle må være totalt forberedt på å tape