Onsdag lanserer Kulturrådet bransjestatistikkene Musikk i tall og Litteratur i tall. Norsk musikkbransje omsatte for 3,7 milliarder kroner i 2013, en økning på 18 prosent på ett år. En stor del av økningen skyldes økte konsertinntekter.